Společenská a sociální odpovědnost

Náš příslib “A sound effect on people” je součástí všech našich každodenních aktivit. Ať už se jedná o způsob, jakým pracujeme nebo péči o komunity, kterých jsme součástí.

Navždy o krok napřed

V Ecophon jsme hrdí na to, že se zabýváme vývojem řešení, která umějí zlepšit kvalitu života lidí bez ohledu na to, kde pracují a komunikují. Prostřednictvím silných ambic a hodnot jednáme příkladně se všemi – ať už se jedná o zákazníky či obchodní partnery. Ecophon je společně se skupinou Saint-Gobain jedním ze signatářů globálního paktu OSN, což upěvňuje náš závazek vůči udržitelnému podnikání a etice.

Zdraví a bezpečí pro všechny

Zdraví a bezpečnost tvojí jádro naší firemní kultury, prostřednictvím které chráníme všechny naše zaměstnance, zákazníky a další partnery. Charta Saint-Gobain pro životní prosředí, průmyslovou hygiene, zdraví a bezpečnost (EHS) popisuje naše pravidla a postupy pro identifikaci, snižování a řízení možných rizik. Naším cílem je rozvíjet a podporovat kulturu bezpečnosti a ochrany zdraví s jedním jasným cílem – nulový ukazatel nemocnosti a úrazů způsobených v rámci pracovní činnosti.

Byznys, na který jsme hrdí

My všichni v Ecophon a skupině Saint-Gobain dodržujeme přísný kodex etického chování pro poctivé a odpovědné obchodní praktiky. Hrdě spolupracujeme s těmi, kteří sdílejí naše environmentální, sociální a společenské závazky k zajištění dodržování lidských práv, prosazování náročného programu dodržování předpisů a provádění odpovědné nákupní politiky.

Péče o komunity

Neustále pracujeme na zlepšování prostředí v učebnách, zdravotnickcých zařízeních a pracovních prostředí obecně, ať už jsou kdekoliv. Aktivně podporujeme lokální komunity, ve kterých žijeme, pracujeme a kterým sloužíme. Naše týmy dodávají do škol a nemocnic po celém světě naše akustické produkty, prostřednictvím kterých vylepšují tamní prostředí. Rovněž se účastníme mnoha iniciativ v rámci Saint-Gobain Group, zabývající se podporou místních komunit.

 

Všechny naše materiály související se společenskou a sociální odpovědností si můžete stáhnout v sekci ke stažení.