Nulové emise skleníkových plynů

Cílíme na klimatickou neutralitu do roku 2050 dosáhneme nulové emise skleníkových plynů.

Přijímáme výzvu o pomoc

V návaznosti na summit o změně klimatu, svolaným generálním tajemníkem Organizace spojených národů, OSN v září 2019, skupina Saint-Gobain podepsala příslib Global Compact “Business ambition for 1.5°C”.  To znamená, že jsme se zavázali dosáhnout čistých nulových emisí nejpozději do roku 2050 – protože to je to, co od nás svět teď potřebuje.

Každý den se počítá

Ambiciózní cíle si vyžadují ambiciózní začátky. Zavázali jsme se, že naše přímé a nepřímé emise (1 a 2) skleníkových plynů snížíme o 33% během let 2017 a 2030. Další nepřímé emise (3) budou sníženy o 16% ve stejném časovém rámci v kategoriích s nejvyššími emisemi. Mnoho současných investic do projektů, výzkumu a vývoje v rámci Ecophonu a skupiny Saint-Gobain je zaměřeno právě na nízkouhlíková řešení.

Transparentní výkon

Společně se skupinou Saint-Gobain jsme hrdní na to, že jsme každý rok jmenováni v seznamu CDP’s annual A List čím se řadíme mezi světově nejvíce průkopnické společnosti v oblastní transparentnosti a výkonu v oblastí životního prostředí. Jsme přesvědčeni o tom, že snižování emisí musí být řešeno na kolektivní a globální úrovni. Hrdě spolupracujeme s  vědeckou komunitou, která ověřuje naše environmentální cíle prostřednictvím iniciativy Science-based Targets initiative.

Více informací o naší dlouhodobé strategii pro rok 2050 naleznete pod následujícím odkazem: