Udržitelné inovace

Udržitelnost je klíčovou součástí pro naše vývojové a výzkumné týmy zabývající se otázkou budoucnosti akustických řešení v interiéru.

Začíná to udržitelností

Neustále pracujeme na nových a lepších způsobech, jak vytvořit lepší prostředí pro uživatele uvnitř budov. Inovace představují základní pilíř skupiny Ecophon, jejichž hlavním hnacím motorem je udržitelnost. Právě udržitelnost tak ovlivňuje nové vývojové projekty, například ty zaměřené na snížení uhlíkové stopy u našich produktů. Udržitelnost v Ecophon - klíčový komponent při výběru dodavatelů a partnerů, se kterými spolupracujeme.

Inovace přitahující pozornost

Skupina Saint-Gobain, jejíž součástí je Ecophon je již devátý rok po sobě zařazena mezi Clarivate Analytics “Derwer Top 100 Global Innovators”. Jedná se o ocenění, které hodnotí odbornost a odhodlání našich týmů poskytovat našim zákazníkům nová a diferencovaná řešení hlavních společenských problému, včetně udržitelnost.

Společně silnější

Ecophon se v rámci skupiny Saint-Gobain aktivně účastní výzkumného a vývojového programu “Reducing our CO2 footprint”, který využívá synergie mezi různými týmy výzkumu a vývoje v rámci skupiny. Tento program lze shrnout do tří hlavních pilířů: podpora přenosu osvědčených postupů a nízkouhlíkových technologií, vyhledávání a sdílení informací o nových nízkouhlíkových technologiích a rozvoj technických dovedností pro rychlé a účinné zvládnutí těchto nových technologíí.