Udržitelné nakládání s odpady

Společnost Ecophon aktivně pracuje na omezování, opětovném využití, zpracování a recyklaci odpadů.

75288_shutterstock_1589028_3600px.jpg

Udržitelné nakládání s odpady

Společnost Ecophon odpad nevnímá jen jako odpad. Jeho aktivním omezováním, opětovným využíváním, zpracováním a recyklací usilujeme o budoucnost s nulovým skládkovaným odpadem.

Rošty

Naše rošty jsou vyrobeny z pozinkované oceli, a lze je tedy plně recyklovat, roztavit a přeměnit na nové výrobky z oceli.

Obalový materiál

Naši zákazníci mohou veškerý obalový materiál, který společnost Ecophon využívá k dodání výrobků, snadno recyklovat. To platí pro kartony i polyethylenové (PE) plastové obaly, které lze buď recyklovat, nebo spálit bez emisí dioxinů.

Výrobní odpad

V naší výrobě se staráme jak o prach, tak o odřezky, a co nejvíce jich recyklujeme na nové materiály.