... / Kanceláře / Související informace / Kvalita vnitřního ovzduší v kanceláři

Kvalita vnitřního ovzduší v kanceláři

Špatné ovzduší* může přispět ke snížení pracovního výkonu a zvýšení chybovosti při práci.

Studie prováděné na dospělých, kteří simulují kancelářské práce, poskytují další informace o účincích kvality vnitřního ovzduší na výkonnost. Tyto studie prokázaly, že při vyšším znečištění vzduchu (emise ze stavebních materiálů, nábytku a kancelářského vybavení) lidé vydechují méně CO2.

To může znamenat:

  • Buď je to důsledek horšího metabolismu kvůli snížené motivaci k pracovnímu výkonu ve špatném ovzduší.
  • Nebo se jedná o důsledek fyziologických změn, které vedou k neefektivní výměně vzduchu v plicích, když dýcháme znečištěný vzduch. To by mělo za následek vyšší koncentraci oxidu uhličitého v krvi.  Takové podmínky zapříčiňují bolesti hlavy a potíže při přemýšlení.

Mnoho studií potvrdilo vliv kvality ovzduší na pracovní výkon. Jedna studie shrnula výsledky jiných studií a ukázalo se, že výkonnost lidí v kanceláří se lineárně zvyšuje s počtem osob, kteří kladně hodnotí kvalitu ovzduší (při vstupu do místnosti):

10% snížení - co se nepřijatelného ovzduší týče - odpovídá pouze  1% nárůstu výkonnosti práce v kanceláři.  

Akustická řešení pro kanceláře 

 

*způsobené emisemi stavebních materiálů nebo nedostatečným odvětráváním

 

výrobků Ecophon vyrobených ze 3. generace skelné vlny splňuje francouzskou klasifikaci VOC A+.

Kvalita vnitřního ovzduší