... / Základy o akustice / Vše o zvuku / Vytváření a vnímání lidské řeči

Vytváření a vnímání lidské řeči

Zapamatujte si:

  • Řeč se tvoří tlakem vzduchu, procházejícího vibrujícími hlasivkami.

  • Čím víc vzduchu projde hlasivkami v určitém časovém intervalu, tím je zvuk hlasitější.

  • Zatímco samohlásky jsou důležité pro hlasitost řeči, souhlásky představují nositele informací.

Lidská řeč se vytváří tlakem vzduchu, který prochází vibrujícími hlasivkami. Tyto vibrace se mění na základní tóny, které jsou dále v ústní a nosní dutině zesilovány. Čím více vzduchu projde hlasivkami v určitém časovém intervalu, tím je zvuk hlasitější – to je proces, který určuje hlasitost zvuku. Pohybem jazyka a rtů vytváříme různé zvuky, které nazýváme písmeny – samohláskami a znělými a neznělými souhláskami. Samohlásky (a, e, i, atd.) představují přímé prodloužení základního tónu a jsou v porovnání s intenzitou znělých souhlásek (b, d, m, atd.) relativně silné.

Samohlásky se vyznačují kmitočty nižšími a souhlásky zase kmitočty vyššími. Zatímco samohlásky jsou důležité pro hlasitost řeči, souhlásky představují nositele informací. To lze celkem lehce demonstrovat -  při šepotu jednoduše vynecháte samohlásky a stále bude možno Vaší řeči porozumět.

 

Tento fenomén si můžete vyzkoušet i vizuálně. Na papír napište nějakou větu, nejdříve se všemi odstraněnými souhláskami a potom zase se všemi odstraněnými samohláskami. Kterou z vět přečtete snadněji?

 

Zdravý sluch

Energie samohlásek se převážně vyskytuje v kmitočtovém spektru 250 – 2000 Hz a energie znělých souhlásek (b, d, m, atd.) zase ve spektru 250 – 4000 Hz. Neznělé souhlásky (f, s, t, atd.) mají různou intenzitu a pokrývají kmitočtové spektrum 2000 – 8000 Hz. Pro zřetelné porozumění řeči je důležité mít dobrý sluch, který dokáže vnímat celé kmitočtové pásmo v rozmezí 125 – 8000 Hz. Obzvlášť pokud jde o neznělé souhlásky.


Poškozený sluch

Poškozený sluch běžně ztrácí schopnost porozumět souhláskám. Ty se často vyznačují malou zvukovou energií a nacházejí se v kmitočtovém spektru 2000 – 8000 Hz.

 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426