... / Vzdělávání / Učebny / Ideální třída

Ideální třída

Ecophon Master™ Rigid v kombinaci s Ecophon Akusto™ Wall a Ecophon Gedina™ + Extra Bass v kombinaci s Akusto Wall jsou navrženy tak, aby se ve třídě vytvořily ideální podmínky pro výuku. Jak je to možné?

 

Wall-to-wall ceiling
Celoplošný podhled

Pokud je instalován celoplošný podhled Master Rigid , nebo Gedina, významně se sníží hladina hluku.

Stále ale budeme čelit nízkofrekvenčnímu šumu na pozadí. Existuje jen jeden způsob, jak se s tím vypořádat, a sice přidat nízkofrekvenční absorbér (Extra bass).

Extra Bass
Ecophon Extra Bass

Extra Bass je speciální 50 mm nízkofrekvenční absorbér, který se pokládá na celoplošný podhled do stropní dutiny. Extra Bass je doporučován do obou systémů a měl by pokrývat minimálně 50% plochy stropu.

Nicméně i za použití celoplošného stropu a Extra Bassu se může stát, že zvuk se bude odrážet od stěn a vytvářet ozvěnu. V takovém případě je nutné instalovat absorbéry Akusto Wall na zadní stěnu.


Absorbéry Akusto Wall 

Akusto Wall pohltí zvukové vlny, které by se jinak odrážely od stěn a vytvořily ozvěnu.

Při skupinové práci hovoří studenti na všechny směry a v takové situaci je doporučováno umístit Akusto Wall na dvě přilehlé stěny.

 

Speech reflecting zone
Zvukově odrazivá zóna

S cílem zajistit celkový komfort mluvčího je systém možné doplnit o zvukově odrazivou zónu v podhledu. Instaluje se obvykle nad místo, kde vyučující vede výklad. 

Umožní vyučujícímu slyšet svůj vlastní hlas. 

 

Odolnost vůči nárazům

Stěny a strop učeben jsou často vystaveny mechanickému poškození.  Doporučujeme instalaci podhledu Master Rigid, který má navíc zpevněný povrch a v rastru je zabezpečen patentovaným příslušenstvím  Connect™. Přesto je celý systém demontovatelný.

 

Kontaktujte nás

 


Ing. Adriana Starostová

Koncept developer - vzdělávání

poslat email 

 

     


Učebny

Akustická řešení a doporučené výrobky pro učebny.

Přečtěte si více

Akustický design zohledňující činnosti

Na co nezapomínat při návrhu prostorové akustiky ve školách?

Více informací

Kontaktujte nás

 


Ing. Adriana Starostová

Koncept developer - vzdělávání

poslat email