Pohotovost

Bezpečný výkon ve stresové situaci

Emergency a jednotky akutní péče jsou často velkoprostorové místnosti. Nachází se v nich velké množství lidí: zdravotní sestry, lékaři, rodinní příslušníci a přátelé pacientů. Krom toho se jednotka Emergency a akutní péče nachází v blízkosti vchodu pro pohotovost, chirurgického oddělení a oddělení pohotovostní radiologie.

Velmi často zde dochází ke zvýšení úrovně hluku a studie ukazují, že k většině lékařských pochybení na odděleních pohotovosti a akutní péče dochází z důvodu nedostatků v komunikaci.

Výzva

  • Zajistit dostatečné soukromí
  • Snížit trauma a stres pro pacienty
  • Zlepšit komunikaci mezi personálem
  • Snížit úroveň hluku a zabránit šíření zvuku

Řešení

  • Použití akustického stropního podhledu s dobrými zvukově absorpčními vlastnostmi a dobrou účinností při omezování šíření zvuku
  • Instalace akustických stěnových panelů všude, kde je to možné, pro další snížení hladiny hluku
  • Umístění zvukově izolačních a zvukově pohltivých paravánů k zajištění lokálního soukromí

Akustické aspekty

Doporučené výrobky do prostor Emergency a akutní péče

Kontaktujte nás

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     

Magazín Zdravotní péče

Poznejte, jak důležitá je akustická pohoda ve zdravotnických zařízeních.

Ke stažení

Kontaktujte nás

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>