... / Akustická řešení / Zdravotní péče / Specializovaná oddělení

Specializovaná oddělení

Když je nejvyšší kvalita péče zásadní

V nemocnici je mnoho specializovaných pracovišť a oddělení, která vyžadují zvýšené akustické a hygienické ohledy, například operační sály, jednotky intenzívní péče, porodní a novorozenecká oddělení a laboratoře.

Prostředí na specializovaných odděleních může být často poměrně stresující jak pro pacienty, tak i personál. Lékaři a zdravotní sestry musí přijímat rychlá rozhodnutí a poté srozumitelně sdělovat lékařské nálezy a pokyny ostatním. Tento fakt zvyšuje potřebu kvalitní komunikace. Hluk vydávaný lékařským vybavením, zařízeními a alarmy neruší pouze pacienty, ale ztěžuje i komunikaci personálu a často vede ke zvýšenému stresu. Studie ukazují, že riziko lékařského pochybení se zvyšuje s narůstajícím počtem a intenzitou zvuků.

Výzva

  • Efektivně snížit rušivý vliv lékařského vybavení a zařízení
  • Udržet celkově nízkou hladinu hluku
  • Zlepšit komunikaci mezi personálem

Řešení

  • Použití vysoce účinného akustického podhledu s vhodnými hygienickými vlastnostmi, odpuzováním částic a/nebo vzduchotěsností
  • Instalace akustických stěnových panelů k dalšímu snížení hluku a zlepšení srozumitelnosti řeči

Akustické aspekty

Doporučené výrobky pro specializovaná oddělení

Kontaktujte nás

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     

Brožura

Více užitečných poznatků a informací naleznete v naší brožuře "Zlepšení péče a urychlení zotavování pomocí akustického designu zaměřeného na činnosti". Brožura v AJ.

Ke stažení

Kontaktujte nás

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>