Home / Inspirace / Střední škola v Glasgow

Střední škola v Glasgow

Akustika ve vzdělávání je důležitá.

Stavební vyhláška 93 (BB93)

Stavební norma BB93 stanovuje dobu dozvuku ve třídách základních škol v nově postavených i zrekonstruovaných budovách.

Skotsko nemá vlastní závaznou normu, takže běžně používá normu 93 platnou v Anglii a Walesu.

 

Projekt: Kampus střední školy Riverside v Glasgow

Země/město: Spojené království / Glasgow

Architekti: Michael Laird a Reich & Hall Ltd

Hlavní dodavatel: Sir Robert McAlpine

Montážní firma: Roskel Contracts

Fotograf: Sally Jubb Photography

Velikost projektu: Solo Baffle 500 m², Akusto Wall 6000 

V Glasgow se nachází rozlehlý kampus střední školy Riverside za 66 milionů liber, který dokáže pojmout až 2000 studentů. Areál je součástí 11 starých budov, které mají být postupně nahrazeny. Záměrem je celková proměna pohledu na město. Město počítalo s investicí 228 milionů liber. Kampus ve středu města byl dokončen v srpnu 2016.

Velký počet renomovaných archtitektů a dodavatelů měl zajistit hladký průběh stavby, jmenovitě projektoví architekti Michael Laird ve spolupráci s Reiach & Hall a hlavním dodavatelem stavby McAlpine. Dále na projektu spolupracoval i Don Oeters ze skupiny Arup Acoustics, který byl zároveň i spoluautorem aktualizované normy BB93: Akustický design ve školách, vydané DfES v únoru 2015 a Luke Robertson, projektový akustik ze skupiny Arup.

„Nejdůležitější aspekt celého návrhu byla optimální doba dozvuku v různých učebnách. V Arup Acoustics jsme podnikli následující kroky: porovnávali jsme různé metody výpočtu k dosažení lepší spolehlivosti; použili jsme vlastní údaje o měření koeficientu pohltivosti v laboratorních podmínkách i v prostředí budov z databáze Arupu, dále jsme vše porovnávali s daty Ecophonu; společně s architekty jsme navrhli optimální umístění akustických bafflí, včetně úchytného systému, a stěnových panelů pro zajištění maximální pohltivosti. V rané fázi došlo k otestování reálných podmínek v místnostech. Výsledkem byla korelace mezi očekávanými a změřenými hodnotami, vydařený návrh a zejména spokojený dodavatel stavby i zákazník, říká Luke Robertson.

Stavební vyhláška BB93 není ve Skotsku povinná oproti Anglii a Walesu, a tudíž byla použitá jen rámcově. Don Oeters, autor některých změn, vysvětluje situaci podrobněji:

„Kritéria pro zvukovou izolaci, vnitřní okolní hluk a dobu dozvuku jsou podobná normě BB93 (2003). BB93 (2015) vyžaduje i dodržení optimálních podmínek větrání a cirkulace vzduchu v budově a specifikuje pohltivé materiály potřebné ve sportovních halách a tělocvičnách. Zrekonstruované místnosti mají navíc stanovené zvláštní podmínky. Další změny se týkají doporučené úrovně hluku z vybavení tříd, jako jsou projektory nebo požární skříňky. Vše je blíže popsáno v publikaci dostupné na internetu "Association of Noise Consultants: manuál návrhu". Nové standardy v souladu se zákony o rovných příležitostech zohledňují i studenty s jazykovými bariérami a různým stupněm komunikačních obtíží.

Součástí akustické a tepelné strategie bylo umístění tisíce výrobků Ecophon Baffle v šedé barvě Slate Grey s úchytným systémem, které nevtíravě překryly odhalený betonový strop. Exkluzivní kampus střední školy již obdržel několik ocenění včetně ocenění RICS: Design inovací. Nejnovější ocenění na Skotské soutěži o nejlepší design získali architekti 25. května 2016 v kategorii "Nejlepší veřejná budova" a "Architectural Grand Prix". 

 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Ostatní reference

Zajímavé reference a případové studie se systémy Ecophon.

Více

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426