Home / Inspirace / Palsjo Park - Švédsko

Domov pro seniory Pålsjö Park, Helsingborg, Švédsko

Výrobky:

"Kladli jsme důraz na kvalitní akustické prostředí i na schodištích, protože tam s mnohými pacienty procvičujeme chůzi před tím, než odcházejí domů - v takové chvíli jsme naprosto závislí na dobře fungující komunikaci!”

Marie Abrahamsson, vedoucí skupiny

 

Údaje o projektu: Pålsjö Park Korttidsboende, Pålsjö Park Boende, Helsingborg, Švédsko

Vlastník budovy: Kärnfastigheter

Architekt: Creacon HKAB

Doba výstavby: 2010-2011

Výrobky: Ecophon Focus™ E

 

Objekt krásně umístěný uprostřed zeleně

Uprostřed bujné zeleně pålsjöského lesa se nachází zařízení na krátkodobou rehabilitaci Pålsjö Park, které zahrnuje 54 zrekonstruovaných jednotek s 66 lůžky a novostavbu Domova pro seniory Pålsjö Park se 60 bytovými jednotkami. Tyto dvoupatrové budovy zabírají plochu přibližně 10 000m2. Spojení staré budovy s novou bylo provedeno vkusně a elegantně a celek je velice energeticky úsporný. Očekává se, že spotřeba energie bude nyní o 30 % nižší, než uvádějí švédské předpisy.

Pokročilá technická řešení

Pålsjö Park je jakýmsi průkopníkem v používání nových inteligentních technologií ve zdravotnické péči. Klienti mají náramky, které jim automaticky odemykají dveře, když se k nim přiblíží. V budově jsou umístěna čidla, která personálu signalizují, když například některý zmatený pacient opustí budovu. K minimalizaci výskytu rizikových situací, ke kterým může docházet, jsou použity různé inteligentní moderní systémy. V celém zařízení byly nainstalovány akustické podhledy, jež vytvářejí příjemné a tiché zvukové prostředí. To napomáhá konverzaci u jídelních stolů, dokonce i lidem s postižením sluchu, kteří by jinak jen s obtížemi rozeznávali řeč od hluku na pozadí. Na vytvoření dobrého akustického prostředí byl kladen důraz i v prostorách rehabilitačního zařízení, kde se cvičí a v místnostech pro personál. Dokonce i nábytek a dekorativní předměty na stěnách byly zvoleny podle jejich akustických vlastností.

Efektivní využívání schodišť

Mnoho pacientů na rehabilitaci si potřebuje před odchodem domů procvičit chůzi a některé z těchto cvičení se provádějí na schodištích. I když je nezbytné, aby personál i klienti mohli během těchto cvičení nerušeně hovořit, dlouhá doba dozvuku na schodištích to téměř znemožňovala. V zařízení Pålsjö Park to vyřešili instalací akustických podhledů i v těchto prostorách a s výsledky jsou nesmírně spokojeni.

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426