Home / Inspirace / The Clink - Velká Británie

Restaurace The Clink

Výrobky:

Údaje o projektu: Restaurace The Clink, věznice Highdown, Surrey, Velká Británie

Akustický odborník: Alex Krasnic, ASK Acoustics Ltd

Zhotovitel montáže: J L Services Ltd

Velikost projektu: 85m2

 

Profil klienta

Restaurace The Clink ve věznici High Down v Surrey je stylová restaurace s 92 místy, která podává současnou britskou kuchyni. Je unikátní v tom, že jde o první restauraci v Británii, která stojí uvnitř střežených zdí věznice.

Restaurace The Clink je součástí projektu na rehabilitaci vězňů a má brigádě kuchařských a číšnických učňů simulovat zážitky stolování v prvotřídní restauraci i každodenní výzvy spojené s provozem restaurace. Tito kuchaři a číšníci jsou všichni vězňové odpykávající si své tresty, kteří prokázali potenciál a touhu získat kvalifikaci v přípravě a podávání pokrmů. Připravují se tak na budoucí smysluplnější zařazení do společnosti a získání stálého zaměstnání po propuštění z trestu.

O projektu

Společnost Ecophon se dostala do kontaktu s restaurací The Clink v květnu 2012, kdy se zjistilo, že je potřeba zlepšit akustické prostředí restaurace pro personál i pro strávníky v prostoru, kde by mohlo docházet k většímu hluku, když se smísí konverzace hostů s hlukem z otevřené kuchyně. Tvary stropů a stěn, prostorové uspořádání, instalované materiály a použité stavební metody výrazně ovlivňují akustiku v interiéru restaurace. Úroveň hluku v restauraci bez vhodné akustické úpravy může dosáhnout až 85 dBA. V průmyslovém prostředí by bylo v takovém hluku povinné používání chráničů sluchu.

Způsob, jakým se zvuk chová a ovlivňuje hosty v místnosti, značně závisí na její geometrii a umístění zvukově absorpčních materiálů. V místnosti s dlouhou dobou dozvuku a s rušivým hlukem na pozadí může být velmi obtížné rozpoznat řeč a rozumět jí. V designově pojatém prostoru o jedné místnosti s vysokými a šikmými stropy, umělecky obloženými stěnami, skleněnými stoly, podlahami z tvrdého dřeva a panely z leptaného skla bylo důležité nalézt nenápadné akustické řešení, které by zachovalo čistý a moderní vzhled a dojem restaurace.

Testování a design

Vedoucí odborník na akustiku Alex Krasnic z ASK Acoustics Ltd vytvořil různé scénáře „zesíleného hlasu“ a „normálního hlasu“ uvnitř restaurace ke zjišťování, jak rychle zvuk mizí z místnosti, když je v ní přítomen různý počet lidí. Tato technika je známa pod pojmem testování doby dozvuku a je důležitá ke stanovení akustického modelu restaurace a výrobků potřebných k dosažení cílového snížení této doby dozvuku o 3dBA.

Fotografie vnitřních povrchů restaurace byly použity k přesnému zmapování míst, kde by bylo možné nainstalovat akustické panely tak, aby bylo dosaženo cílového snížení o 3dBA. Nakonec byly zvoleny jasně bílé panely nejvyšší třídy, systém Ecophon Master F. Tyto panely byly navrženy proto, aby splývaly se stávající výzdobou a přímo na stěny a strop je nainstalovala montážní společnost JL Services Ltd.

Panely Master F se instalují přímo na stávající omítku stropu, obložení, latě nebo beton a vytvářejí podhled hladkého vzhledu. Zkosené hrany vytvářejí úzkou drážku mezi jednotlivými panely.

Panely Ecophon Master F jsou vyrobeny ze skelné vlny o vysoké hustotě využívající technologii 3RD Technology z trvale udržitelných zdrojů. Viditelný povrch panelů je opatřen vrstvou Akutex™ FT a zadní strana panelů je pokryta skelnou tkaninou. Hrany panelů jsou zesílené a opatřené nátěrem s výsledným jasným a čistým dojmem. Tento systém je vhodný pro použití v situacích, kdy není možné využít tradičního řešení zavěšeného stropního podhledu.

Výsledky

Po instalaci potvrdily zkoušky doby dozvuku, že řešení Master F úspěšně splnilo cílené snížení intenzity hluku o 3dBA a přispělo k výrazné redukci šíření zvuku místností a kvality stolovacího prostředí pro strávníky. Toto zlepšení je vyjádřeno jako až 50% omezení doby dozvuku na konkrétních frekvencích.

Chris Moore, výkonný ředitel The Clink Charity, poznamenává:

“Restaurace The Clink ve věznici High Down byla v provozu téměř tři roky a charakter povrchů v restauraci způsoboval, že tam bylo velice hlučno a někdy bylo těžké rozumět tomu, co lidé u stolu říkají. Když u nás bylo úplně plno s 96 hosty, intenzita hluku byla často nesnesitelná. S výraznou podporou společností Ask Acoustics Ltd, J L Services Ltd a Ecophon jsme nainstalovali téměř neviditelné a decentní akustické panely na některých stropech a opěrných stěnách. Rozdíl v intenzitě hluku před a po instalaci byl ohromující. Je to jako úplně jiná restaurace se zcela novým prostředím. Všechno je zde o poznání tišší a hosté se při rozhovoru slyší. Byl jsem velice překvapen výraznou změnou intenzity hluku po instalaci těchto velmi nenápadných akustických panelů Ecophon.”

 

Restaurace The Clink

Počet míst: 92, plus dalších 20 v Grosvenorském salonu

Rozměry restaurace: 25 x 15 metrů

Instalovaný výrobek: Master F, 85m2

Termín projektu: Dokončení za 20 týdnů (kvůli bezpečnostnímu prověřování ve věznici, nutnému pro účely instalace)

Výsledky: Snížení hluku o 3dBA, což odpovídá 50% omezení doby dozvuku na určitých konkrétních frekvencích

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426