... / Znalosti / Akustické znalosti / Zdravotnictví a medicína: Ticho pomáhá léčit

Zdravotnictví a medicína: Ticho pomáhá léčit

Zdravotnictví a medicína: Ticho pomáhá léčit

Vliv hluku na lidské zdraví, rekonstrukce pavilonu interny v Nemocnici Jihlava a hodnocení architekta Aleše Prudkého z ateliéru Penta.

Hluk má významný dopad na lidský organismus

Kvalitu prostředí ovlivňuje i faktor, který bývá často opomíjen, přestože má zásadní vliv na lidské zdraví. Je jím hluk, kterému jsme vystaveni v interiérech. Velmi negativně působí i ve zdravotnických zařízeních.

Bezprostředně působí na naši psychickou kondici, často vyvolává únavu, zhoršuje depresi, rozmrzelost, agresivitu, neochotu, útlum paměti, ztrátu pozornosti a celkově snižuje výkonnost.

Dlouhodobé vystavování nadměrnému hluku způsobuje hypertenzi, poškození srdce včetně zvýšení rizika infarktu,snížení imunity organismu, chronickou únavu, nespavost a v neposlední řadě zhoršení sluchu. Výskyt civilizačních chorob přímo vzrůstá s hlučností prostředí. Vytvořit ticho a klid v každém zdravotnickém zařízení tedy opravdu potřebujeme a klasické „ticho léčí“ není prázdná floskule.

Nemocnice Jihlava
Interní pavilon nemocnice Jihlava si prošel plošnou rekosntrukcí během let 2016 - 2019

Konkrétní příklad: jihlavská interna

Nejlepším doporučením realizace je její výsledek v konkrétním zařízení. Proto na tomto místě uvádíme základní informace o rekonstrukci pavilonu interny v Nemocnici Jihlava. Rekonstrukce pavilonu interny v Nemocnici Jihlava probíhala v letech 2016-2019. Investorem byl Kraj Vysočina, archi-tektonický návrh vytvořil Ateliér Penta, generálním dodavatelem bylo sdružení firem Podzimek & synové a PSJ.

Součástí rekonstrukce byla i úprava dispozičního řešení včetně všech rozvodů a sítí. Z hygienických důvodů a z důvodu zkompletování jednotlivých lékařských oborů došlo k přesunům vybraných oddělení včetně zázemí mezi jednotlivými podlažími. Celá rekonstrukce trvala přes tři roky, investováno bylo celkem 370 milionů korun. Pavilon byl po rekonstrukci slavnostně otevřen v únoru 2019.

Stav chodby v jihlavské nemocnici před rekonstrukcí

Chodba jihlavské interny před rekonstrukcí...

Na začátku této akce bylo komplikované zadání – z konstrukčně atypické budovy se zdravotním standardem z roku 1980 vytvořit nadčasové moderní zdravotnické pracoviště.

Chodba po rekonstrukci

a chodba po rekonstrukci.

 

Využito zde bylo několik akustických systémů Ecophon:

 

Výsledné řešení pomocí systémů Ecophon přináší nemocnici zásadní benefity. Je jimi nízká emise prachových částic,dále usnadnění údržby – denní čištění, omývání tlakovou vodou, snadné dezinfikování. Velkým benefitem je odolnost systému proti vlhkosti a také snadný přístup, a tedy i demontáž.

„Na začátku této akce bylo komplikované zadání – z konstrukčně atypické budovy se zdravotním standardem z roku 1980 vytvořit nadčasové moderní zdravotnické pracoviště. Modernosti a nadčasovosti bylo nutné dosáhnout jak z pohledu provozně-dispozičního, tak z pohledu parametru vnitřního prostředí,“ míní Aleš Prudký z atelieru Penta.

 

Zajímá vás téma vlivu hluku ve zdravotnictví ?

  • Stáhněte si náši brožuru "Ecophon Healthcare"

  • Přečtěte si naše vědecké studie, které se zabývají problematikou hluku v nemocnicích a zdravotnictkých zařízeních.

  • Pro více informací o akustických stropních podhledech a panelech splňujících individuální hygienické požadavky navštivte oddíl Ecophon Hygiene.

  • Pro pomoc s výběrem vhodného akustického řešení kontaktujte naše experty na akustiku.

Top

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426