... / Znalosti / Akustické znalosti / Hluková zátěž

Hluková zátěž

Hluková zátěž je úroveň zvuku, který vnímáme. V místnostech s velkým dozvukem bude auditorní hlasitost vyšší, než v místnostech s absorbéry zvuku.

 

Vysoká úroveň

Nízká úroveň

 

Při měření auditorní hlasitosti porovnáváme úroveň hlasitosti v reálné místnosti ve vztahu k úrovni hlasitosti v akusticky mrtvé komoře při použití stejného zdroje zvuku. Toto měření demonstruje vliv odrazů v místnosti na úroveň hlasitosti. 

 
Strength real room.
 

Reálná místnost 

 
Strength anechoic chamber
 

Akusticky mrtvá místnost 

 

 

Atribut

Objektivní
descriptor

Označení

Jednotka

Výklad

Standard

Hluková zátěž

Hlasitost

G

dB

Měření vlivu místnosti na úroveň zvuku nebo hluku ze zdroje zvuku

ISO 3382-1

Top

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426