Home / Znalosti / Vliv hladiny hluku na kvalitu poskytované lékařské péče

Vliv hluku na kvalitu poskytované lékařské péče

Vliv hluku na kvalitu poskytované lékařské péče

Po sta tisíce let se lidský sluch vyvíjel ve venkovním, přirozeném prostředí pro schopnost dokonalého poslechu. V současnosti však většina z nás tráví 90% svého času v interiéru, díky čemu jsme tak vystaveni mnoha nepřirozeným zvukům.

Vysoká hladina hluku ve zdravotnických zařízeních způsobuje:

  • horší kvalitu spánku a schopnost odpočinku
  • stresující prostředí pro zaměstnance a pacienty
  • vysoký krevní tlak
  • pomalejší rekonvalescenci

Nemocniční zařízení patří mezi místa tvořená tvrdými povrchy, které snadno odráží zvuk, a tak vytvářejí nepříjemný hluk. Ten se pak následně velmi snadno šíří a způsobuje nepříjemný hluk, který je nepříjemný jak pro pacienty, tak i pro samotný personál. 

Akustický komfort není pouhý sen

Naše inovativní akustické stropní podhledy a zvukové stěnové absorbéry umožňují vytvoření optimálního akustického prostředí, zatímco splňují i ty nejpřísnější hygienické požadavky. Použití akustického řešení se dále liší podle typu zdravotnického zařízení, charakteru dané místnosti či prostoru. Ať už řešíte akustiku v laboratoři, či rušné prostředí ve vašem zdravotním středisku - naše akustické stropní podhledy a stěnové absorbéry vám pomohou docílit optimální vnitřní prostředí.

 

Lepší komunikace na operačních sálech

Lékaři na operačních sálech jsou vystaveni mnoha vnějším faktorům, které ovlivňují jejich práci. Udělování úkolů, sdělování diagnóz či pouhá konverzace mezi personálem však může přinést i mnoho výzev. Například překonávání zvýšené hladiny hluku, která způsobuje horší srozumitelnost řeči,a také přispívá ke vzniku nepříjemného pracovního prostředí. 

Výsledkem instalace akustických stropních podhledů a zvukových stěnových absorbérů je tak nejen příjemější pracovní prostředí, ale také nižší hladina stresu společně s mnohem snažším zapojení do konverzace.

 

Snížení dodatečného příjmu léků o  67%

Odpočinek a spánek jsou důležitou součástí našeho zdraví a každodenního života, ale jejich důležitost ještě vzrůstá, když jsme nemocní a potřebujeme se uzdravit. Pacienti nemocničních zařízení jsou však většinou vystaveni nepříjemným zukům a hluku, který stojí za vyvoláváním negativních pocitů společně se zvýšenou hladinou stresu. 

Po instalaci podhledů Ecophon Hygiene tlumících zvuk se podle vědecké studie množství potřebných léků snížilo o 67%.  Mezi další zjištění se řadila i zlepšená kvalita spánku, a také vznik většího soukromí.

 

Optimální prostředí, kdekoliv

Všechny zdravotnická zařízení si zaslouží akustické řešení. Ať už se jedná o domovy důchodců, zdravotnická střediska, zubařské ordinace nebo jiný typ zdravotnického zařízení - i zde je třeba dbát na komfort nejen u pacientů, ale také u zaměstnanců. 

Z tohoto důvodu vám nabízíme široké spektrum celoplošných akustických stropních systémů, volně zavěšených akustických prvků a akustických stěnových panelů, abyste měli příležitost dosáhnout takové atmosféry, o kterou usilujete. 

 

 

Menší hluk na chodbách a ve společných prostorech ocení každý

Vědeli jste, že budovu nemocnice tvoří ze 40% kancelářské prostory? Pravě tyto místnosti se stávají klíčovými pro rozhodování, administrativu či další úkony. Jinak tomu ostatně není ani u chodeb, které se nejčastěji potýkají s odrážejícím se zvukem, jenž se následně nese celým prostorem.

Řešením, jak zamezit nepříjemnému hluku je instalace akustických stropních panelů a zvukových stěnových absorbérů. prostřednictvím kterých bude docíleno nejen lepších akustických hodnot, ale také vznikle uvolněnější prostředí.

 

Chcete se dozvědět více?

  • Stáhněte si náši brožuru "Zdravotní Péče"

  • Přečtěte si naše vědecké studie, které se zabývají problematikou hluku v nemocnicích a zdravotnictkých zařízeních.

  • Pro více informací o akustických stropních podhledech a panelech splňujících individuální hygienické požadavky navštivte oddíl Ecophon Hygiene.

  • Pro pomoc s výběrem vhodného akustického řešení kontaktujte naše experty na akustiku.

Top

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426