Home / Knowledge / Přirozený klid ve třídě

Přirozený klid ve třídě

Přirozený klid ve třídě

Västervångskolan, škola v jižním Švédsku, v roce 2015 na zkoušku upravila akustiku a osvětlení ve čtyřech třídách. Experiment dopadl tak úspěšně, že stejná úprava akustiky nyní probíhá u všech škol v obci.

„Dříve mne často bolela hlava, ale teď už se to nestává,“ poznamenává Isa Oriabure Andersson, která vyučuje švédštinu a španělštinu.

Když přijedeme do školy Västervångskolan ve městě Landskrona na jihu Švédska, Isa Oriabure Andersson vyučuje švédštinu. Třída 8. C procvičuje gramatiku a zabývá se určitými a neurčitými zájmeny. Někteří z 21 žáků v místnosti pracují na cvičeních samostatně a jiní probírají práci ve skupinkách.

Je to jako sněžení, když všude leží bílý koberec, který všechno ztiší a vytvoří příjemný pocit klidu.

Hladina hluku kolísá, ale i když hovoří hodně lidí najednou, zvuk je tlumený. S tímto jemným mumláním na pozadí může Isa mluvit normálně, když prochází od jedné lavice ke druhé a pomáhá svým žákům. Když se jí zeptáme na akustiku místnosti, použije přirovnání k přírodě:

„Je to jako sněžení, když všude leží sněhový koberec, který všechno ztiší a vytvoří příjemný pocit klidu. Máte pocit, že byste mohli šeptat, a stejně vás každý uslyší. Je to docela osvobozující pocit. Představuji si, že jsem někde na venkově a okolo mne zpívají ptáci. Ve třídě se samozřejmě přesně takhle necítím, ale takhle bych ten pocit popsala.“

 

 

Základ pro porovnání brzy zmizel

Snaha zlepšit pracovní prostředí pro zaměstnance a žáky začala, když se před několika lety společnost Saint-Gobain Ecophon spojila se školou Västervångskolan a nabídla jí instalaci nových pohlcovačů zvuku v partnerství se společností zajišťující osvětlení. Společnost Ecophon zase na oplátku dostala možnost využít upravené třídy jako modelový projekt, kde by bylo možné snadno předvést vylepšenou akustiku a porovnat ji s horší akustikou v autentické třídě, v realistických podmínkách.

Škola souhlasila a nijak toho nelituje. Nicméně třídy s horší akustikou, které sloužily jako základ pro porovnání, zmizely dříve, než by si kdo pomyslel. Obec nelenila a vložila finanční prostředky do akustického prostředí – nejprve pro zbývající třídy druhého stupně ve škole Västervångskolan a poté pro všechny školy v Landskroně.

„Zaznamenali jsme opravdový rozdíl,“ říká Andreas Hellmer, asistent ředitele. „Fyzické prostředí pro výuku se výrazně zlepšilo, takže se můžeme soustředit na to, proč jsme tady: podporovat děti v učení.“

 “We’ve noticed a real difference,” says Andreas Hellmer, assistant head teacher. “The physical environment for teaching is much improved, so we can focus on what we’re here for: encouraging the children to learn.” 

Andreas Hellmer, assistant head teacher

Andreas Hellmer, asistent ředitel, zaznamenal mnoho výhod v novém akustickém prostředí a s novým osvětlením.

 

Oddělení výuky od přestávek

Celkem 15 tříd ve škole Västervångskolan je nyní vybaveno vylepšenou akustikou a osvětlením.

„Jako asistent ředitele netrávím mnoho času vyučováním ve třídách, ale často do nich chodím. Velmi dobře registruji, jak je šum vnějšího světa ponechán venku a třídami nyní prostupuje pocit klidu. Je zřetelný rozdíl mezi vyučovacími hodinami a přestávkami. Akustické prostředí signalizuje, že nastal čas věnovat se práci.“

Kvalitní akustika a osvětlení vytvářejí správné podmínky pro zaměstnance i pro žáky, takže jsou výkonnější a dosahují lepších výsledků. Andreas Hellmer si všímá přínosů.

„Učitelé chodí do tříd rádi. Práce jim přináší větší uspokojení, částečně také díky vylepšenému akustickému prostředí. I osvětlení je velmi důležité. Nová osvětlovací tělesa ve třídách vydávají jemné světlo podobné přirozenému dennímu světlu.“

 

Žáky výuka víc baví

Isa Oriabure Andersson, která ve škole Västervångskolan učí od roku 2007, dosvědčuje, že úpravy akustiky znamenají pro žáky velké změny.

„Dříve se mnohem rychleji unavili a odpoledne se špatně soustředili. Namísto naslouchání učiteli spíše vyrušovali. Nyní toho zvládneme víc, aniž bych musela zvyšovat hlas. Atmosféra je příjemná a žáky učení víc baví.“

Pohlcovače zvuku ještě nebyly nainstalovány ve všech chodbách, a rozdíl je znát.

„Jakmile vyjdu ze třídy, mám pocit, že venku na chodbě je mnohem více žáků, ale není tomu tak – je to jen dojem způsobený hladinou hluku.“

 

Můžeme se mnohem rychleji soustředit a lépe využít vyučování. Zvládneme víc práce ve škole, místo abychom si ji museli brát s sebou domů.

Jak lépe využít výuku

Student Elin Lundgren

Elin Lundgren, žákyně 8. třídy, se  nyní mnohem lépe koncentruje ve třídě.

Čtrnáctiletá Elin Lundgren, žákyně 8. třídy, to popisuje jako vstup do bubliny, kde se může mnohem lépe soustředit. Kdysi ve třídě poslouchala hudbu ze sluchátek, když chtěla pracovat a zbavit se okolního hluku. Už to dělat nemusí.

„Je zábavnější, když se všichni zapojí do práce a dělají to, co mají. Jsem ráda, že je při práci opravdu ticho. Můžeme se mnohem rychleji soustředit a lépe využít vyučování. Zvládneme víc práce ve škole, místo abychom si ji museli brát s sebou domů.“

Andreas Hellmer je přesvědčený, že kvalitní akustické prostředí usnadňuje vedení výuky podle plánu.

„Učitelé musejí vést děti v prostředí, které podporuje práci a studium. Ale musejí k tomu mít správné podmínky – například žádné vyrušování. Když jsou úrovně hluku správné, děti podávají dobré výkony. To neznamená, že musí být hrobové ticho. Děti by měly mít možnost diskutovat ve skupinkách, aniž by se navzájem rušily.“

 

Výzkumníci studují účinky

Úpravy ve škole Västervångskolan přitáhly spoustu pozornosti z nejrůznějších míst. Univerzita v Lundu zahájila výzkumný projekt, jehož účelem je studium vlivu akustického prostředí na jednání učitelů a schopnost dětí se učit. Pro začátek výzkumníci školí učitele v tom, jak aktivně využívat hlas a komunikaci v rámci procesu výuky. Studie se účastní učitelé, kteří pracují v akusticky upravených i neupravených třídách. Výzkumníci budou studovat rozdíly mezi oběma prostředími a sledovat chování učitelů, pocity a výkony žáků a to, jak žáci své učitele vnímají. Jako nástroje se budou používat měřiče, které budou mít učitelé zavěšeny na krku a které budou měřit jejich hlas i hladinu hluku ve třídě.

Pracujeme také na konceptu pro vytvoření optimálních podmínek ve školách, kde se zaměřujeme na benefity správného akustického řešení.

„Tato studie je navržena pro skutečný svět. Doufáme, že se prokáže, že děti podívají lepší výkony a cítí se lépe v kvalitním akustickém prostředí,“ vysvětluje Viveka Lyberg Åhlander, profesorka řečové a jazykové patologie na univerzitě v Lundu.

„Chceme také připravit nějaké pokyny pro kvalitní navrhování škol a zdůraznit výhody kvalitního akustického prostředí pro vzdělávání.“

Úpravy akustiky pokračují

Ve škole Västervångskolan se nespokojili jen s kvalitní akustikou ve třídách: nyní nainstalovali pohlcovače zvuku a hygienické plstěné koberce do auly, kde mají velký účinek. V další fázi dojde k akustickým úpravám stěn a stropu ve vstupní hale školy, kde se nachází kavárna. Cílem je vylepšit také akustické prostředí na chodbách.

„Pokud chceme, aby žáci věřili, že na škole záleží, musíme se postarat, aby to tak bylo. Musíme dát najevo důležitost získávání znalostí a docházky na vyučování, což znamená, že musíme nabídnout to nejlepší možné studijní prostředí,“ říká Andreas Hellmer. 

Text: Lars Wirtén

Foto: Teddy Landén

 

Top

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426