Pracoviště bez limitů

Všichni si dokážeme živě představit prostředí v kanceláři typu open-space: hluk, mnoho pracovních míst na velké ploše a lidé krčící se u svých monitorů. "Nesouhlasím. Toto je pouze špatně navržená kancelář,”  míní Nigel Oseland, jeden z nejznámějších britských odborníků na tvorbu pracovního místa a velký zastánce velkoprostorového uspořádání kanceláří.

Původním povoláním fyziolog Nigel Oseland se začal zabývat psychologií člověka, když pozoroval mozkovou činnost v rámci výzkumu na neurologickém oddělení v nemocnici Svatého Bartoloměje v Londýně.  Získal bakalářský titul v oboru psychologie a v rámci svého magisterského a doktoranského studia provedl výzkum vnitřních podmínek v budovách - zejména co se komfortu a výkonnosti zaměstnanců týče. Jeho výzkum sloužil jako podklad pro vládní organizaci. Po 11 letech se rozhodl vkročit do reálných podmínek a stal se konzultantem při tvorbě a návrhu pracoviště. Položili jsme Nigelovi pár otázek.

Maso v hamburgru

Nigel Oseland šťavnatě popisuje svou vlastní existenci:

 “Přemýšlím o nás jako o takovém kusu masa, které je obklopeno houskou - ano a někdy s trochou sýra navíc...” Obratem dodává formální popis své práce: " Pomáhám společnostem efektivně využít daný prostor. Buď tím, že při efektivitě ušetří z dlouhodobého hlediska více peněz, nebo maximálně podpoří výkonnost zaměstnanců s ohledem na pracovní styl a činnosti.”

Nigel Oseland je spoluzakadatel společnosti WCO (Workplace Consulting Organisation) a je v této oblasti uznávaným odborníkem. Již 14 let společně se svojí manželkou pořádá konferenci na téma Trendy na pracovišti. Tato událost je každoročně hojně navštěvována. Pokud byste rádi diskutovali na téma akustický design zohledňující činnosti, flexibilita práce a pohyblivé pracovní místo,  Nigel Oseland je ta pravá osoba.

Flexibilita v práci

“Používáme podobné termíny s trochu jiným významem. Ve Velké Británii hovoříme o pohyblivém pracovišti, což znamená vytvořit takové podmínky, které podpoří Váš výkon. Prvky pohyblivého pracoviště zahrnují také flexibilitu práce - kde, kdy a jak - a nabízejí vhodný prostor pro tuto práci. Někdy lidé potřebují separátní místnost pro brainstorming, dále třeba odpočinková místa, tiché místnosti nebo call boxy. Všechny aktivity nemusejí být vykonávány v jedné místnosti a za jedním stolem. Vhodný prostor umí podpořit naše aktivity.” 

5% nárůst produktivy práce se kancelářím vyplatí

Tohle zní logicky. Mohli bychom očekávat, že každá kancelář na planetě se bude řídit tímto doporučením, ale realita je jiná.  Nigel ale zůstává optimistou.

“Konzultanskou činnost vykonávám již 15 let a teprve v roce 2008, v době krize, jsem pocítil první záblesky naděje na úspěch. Lidé se mě začali ptát, jak mají vytvořit vhodné prostředí pro spolupráci, čelit kulturním rozdílům, a to vše v rámci jednoho pracoviště. S otázkou prostorového uspořádání se setkávám neustále. Navíc v době krize docházelo i ke zmenšování prostor a často jsem slýchával, že stačí pouze 5% nárust výkonnosti společnosti, aby se stávající kancelář mohla zachovat."

Důležitost vnímání kontroly

Nigel Oseland právě provádí rozsáhlý výzkum zaměřený na psychoakustiku, tzn. jak zvuk ovlivňuje naše fyzické, fyziologické a psychologické potřeby. “Není to pouze o tom, jak vnímáme zvuk, ale také o naší vlastní interpretaci.”

Podle Nigela Oselanda jsou naše výkony a vyjadřování ovlivněny hned 4 faktory:

* Úkoly a pracovní aktivita

*Osobnost a nálada

*Souvislosti a postoje

*Vnímaná kontrola

 

 

"Vnímání kontroly je specifický, ale zajímavý faktor. Studie dokazují, že menší míra kontroly má negativní vliv na výkony zaměstnanců, který se projevuje dalších 24 hodin. Pokud nepociťujeme kontrolu jeden den, tak menší pracovní nasazení se projeví ještě den následující.”

Nabídka jiného pracovní místa, které slouží pro stejný výkon práce, je další možnost jak zvýšit vnímanou kontrolu. Jinou variantou je pak zavedení etiky v kanceláři. “Zdá se, že v každé kanceláři je vždy alespoň jeden člověk s výrazným hlasovým projevem. Shodneme se na tom, že je v pořádku tuto osobu požádat, aby šla telefonovat jinam, případně ztišila hlas.”

Svádí nás to k závěru, že kdyby měl každý vlastní kancelář, problém by neexistoval a každý by byl šťastný. Ale podle Nigela Oselanda by takové uspořádání nepřispívalo ke zdravému pracovnímu prostředí. “Takové členění je vhodné, když se potřebujeme soustředit, ale v zájmu mnoha společností je, aby jejich zaměstnanci spolupracovali a vzájemně se ovlivňovali.” 

Závěr výzkumu Nigela Oselanda ke stažení zde >>

Různorodá kancelář

Nigel Oseland zdůrazňuje zohlednění lidské složky. Jednoduše vše je o lidech. Pokud vytvoříme dynamické a flexibilní pracovní prostředí, kde se prosadí jak introverti, tak i extroverti, cílení i stimulace, stres a smích, dosáhneme 5% produktivity navíc, a to se společnostem prostě vyplatí.

“Snažím se odkazovat na tzv. různorodou kancelář, což někdy v 60. letech byl přístup při navrhování kanceláří - řekněme inovativní přístup oproti známým naskládaným stolům do jedné řady. V těchto návrzích se objevovaly odpočinkové místnosti, promítací místnosti a občas se použily různé úrovně podlahy k oživení prostoru. Obávám se, že současný trend nepodporuje stimulaci v daném prostředí a zapomíná na 50% pracovní síly - introverty -  a jejich aktivity.” 

Podivný chlápek

Nigel Oseland sám sebe vidí jako introverta, ale i extroverta. Jako badatel a konzultant potřebuje nějaký záměr, ale i stimulaci. Jeho řešení: bez oficiální kanceláře. “Mám doma na zahradě malý domek, kde za sebou můžu zavřít dveře. Ale pak taky potřebuji potkávat lidi a vést jednání, a právě pro tento účel využívám svoji kancelář. V tomto ohledu jsem tak trochu jako kříženec .”

Když byl Nigel Oseland požádán, aby popsal sám sebe, tak lehce pokrčil rameny, usmál se a řekl: "Jsem takový podivný chlápek."

Nigel Oseland – kdo to vlastně je?

* Společník mikro pivovaru: Haresfoot Brewery. “Chtěl jsem být pivní someliér.”

* Nadšený běžec - přespolní běhy se psem, který je přitpoutám k běžci elastickým lanem. “Mám vellkého psa, nikdy se neunaví, od ledna společně běháme.”

* Motivaci získává tím, že sdílí názory. “Přicházet na nové věci - to je má motivace. Sdílení poznatků je na druhém místě.”

* Definice práce: “Jakákoliv činnost, která přispívá k rozvoji vašeho podníkání.”

Text: Lars Wirtén

Fotograf: Rebecca Hemmungs

 

 Tento článek najdete v magazínu ECO for Sustainable Design - kanceláře. Pokud Vás příspěvek zaujal a rádi byste si přečetli další, přejděte na  magazín online nebo si stáhněte verzi pro iPad,případně Android tablety.   

Kontaktujte nás

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     
 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>

 

     
 

Colin Campbell

Central Concept Developer - Education

Send an email to Colin>>

 

     

Kanceláře dneška

Důležitost akustiky pro Vaši práci.

Přehrát

Kontaktujte nás

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     
 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>

 

     
 

Colin Campbell

Central Concept Developer - Education

Send an email to Colin>>