#IAQ_CZ

Vylepšete akustiku a vnitřní ovzduší s Ecophonem

Do popředí se dostává péče o vnitřní prostředí a rostoucí požadavky na certifikaci zelených budov a stavební materiály s nízkými emisemi částic. 

Mnoho faktorů může ovlivňit kvalitu vnitřního prostředí, zejména:

  • vnitřní ovzduší
  • akustika
  • tepelná pohoda
  • kvalita osvětlení

Ecophon soustřeďuje pozornost na optimální akustická řešení, ale věděli jste, že tyto výrobky jsou také vhodné pro zdravé vnitřní prostředí?


Ecophon - správný výběr pro zdravé vnitřní prostředí

Výrobky Ecophon mají nízké emise částic a vždy byly na úrovni nižší, než vyžadovaly stanovené limity. A s naší  3. generací skelné vlny, která neobsahuje žádný přidaný formaldehyd*, jsme dosáhli ještě nižší emisní úrovně. Ecophon nepřidává žádné látky ani chemikálie, které by zničily případně navázaly na sebe formaldehyd během výrobního procesu. Používání materiálů s nízkými emisemi je pro nás cestou, jak zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší.   


Podpora udržitelných budov

Nízkoemisní výrobky Ecophon přispívají ke získání certifikátu zelené budovy jako je LEED, BREEAM, DGNB, HQE. Naše výrobky také splňují kalifornská emisní kritéria (CDPH) a francouzské nařízení VOC A+, A.


Snadnější výběr pro zákazníka

Výrobky Ecophon  splňují  některá velmi známá označení a nařízení. Toto označení (známky) by mělo sloužit hlavně zákazníkovi, aby se lépe orientoval v nabídce. Jednotlivé známky se liší ve stanovených limitech pro výskyt chemikálií, jednotlivých sloučenin a v použitých testovacích metodách. 

Francouzské VOC A + je doposud nejpřísnějším nařízením týkající se koncentrace emisí formaldehydu s limitem 10 μg/m3.

 

...výrobků Ecophon ze 3. generace skelné vlny splňuje francouzské nařízení a je zařazeno do třídy VOC A+. Lepší ovzduší, lepší vyhlídky

 

Lepší ovzduší, vyšší výkon

 

Lepší ozvduší, rychlejší rekonvalescence

 

Děti vdechují 3x více vzduchu než dospělí a jsou také mnohem citlivější na znečišťující látky v ozvduší. Právě proto je důležité používat materiály, které přispívají k dobré kvalitě ovzduší a zárověň akustice ve školách.

Špatná kvalita vzduchu v kancelářích může zapříčinit nižší pracovní nasazení a časté bolesti hlavy. Akustická řešení Ecophon pro kanceláře pomáhají zlepšit nejen akustiku v místnosti, ale také kvalitu ovzduší.

Nemocniční personál a pacienti tráví většinu času uvnitř budovy. V mnoha případech jsou pacienti bezbranní a vnitřní prostředí je důležitý faktor, který podporuje jejich léčbu a uzdravování.

ŘEŠENÍ PRO ŠKOLY ŘEŠENÍ PRO KANCELÁŘE ŘEŠENÍ PRO NEMOCNICE

 *Formaldehyd (CH20) je jedním z nejpřísněji hodnocených látek. V roce 2014 byl formaldehyd překlasifikován jako karcinogen kategorie 1B a podle nařízení CLP se předpokládá, že u člověka může mít výsoký karcinogenní potenciál. Nová klasifikace vstoupila v platnost v červnu 2014, kdy byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Nicméně úřady předpokládali přechodné období do 1. ledna 2016, aby umožnili dodavatelům přiszpůsobit se nové klasifikaci. 

 

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Brožura

Proč věnovat pozornost kvalitnímu vnitřnímu ovzduší?

Ke stažení

Proč je vnitřní ovzduší tak důležité?

V interiéru trávíme až 90% našeho času. Kvalita vnitřního ovzduší má proto významný vliv na naše zdraví.

Více

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426