Home / O nás / CE-označení

CE-označení

CE označení závěsných stropních podhledů

Podklady CE označení jsou k nahlédnutí v novém Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR - Construction Product Regulation) a v technických normách. Pro stropy a stropní výrobky je aplikovatelný standard  “EN 13964: Závěsné podhledy - požadavky a testovací metody”. To zahrnuje všechny druhy výrobků a materiálů, které mohou být nalezeny v podhledech, jako je sádrokarton, kovové kazety, dřevěné panely a skelná vlna.

Zahrnut je i rastr a ostatní příslušenství. Znamená to, že všechny výroby na Evropském trhu musí  vyhovovat stejným stadardům vedoucím k harmonizaci vlastností u odlišných výrobků, což zjednoduší porovnání stropů od odlišných konzultantů, architektů, zákazníků a montážních firem.

 

Komplexnost - zahrnuje několik technických oblastí

Nejdůležitější vlastnosti, které jsou deklarovány označením CE jsou:

  • Požární bezpčenost

  • Mechanické vlastnosti (pevnost v tahu a nosnost v zatížení)

  • Koroze

  • Akustické vlastnosti (pohlcování zvuku a zvuková izolace)

  • Emise (t.j. vypouštění nebezpečných látek)

Standard určuje, která testovací metoda by měla být užita, jaký výsledek by měl být interpretovaný a klasifikace, které mohou být užity. Většina testovacích metod, jako je měření zvukové pohltivosti, jsou obsaženy v jiných standardech, které platí pro různé typy stavebích výrobků nejenom pro podhledy.

Vlastnosti platí buď pro jednotlivé výrobky nebo kompletní stropní systémy, ale všechny vlastnosti nemohou platit pro všechny výrobky. Jednotlivý rastrový profil ( Connect T24) nemůže být označen CE pro zvukovou pohltivost. Důležité pro kovové profily jsou mechanické vlastnosti, koroze a požární odolnost.

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Prohlášení o vlastnostech

Stáhněte si prohlášení o vlastnostech dle nařízení CPR.

Stáhnout

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426