Vítejte v THE LAB!
Představujeme naše kreativní hřiště, kde je možnost objevovat, prožívat a experimentovat. Zahrajte si s naším interaktivním simulátorem. Ponořte se do různých akustických prostředí, poslouchejte a učte se o zvuku a akustice.

Bavte se!

Vyzkoušet

Co je vlastně zvuk? Zvuková vlna? Vibrující částice vzduchu? Psychologický nebo fyzický zážitek? No, to jsou všechny ty věci a další. Prozkoumejte a zjistěte, co zvuk skutečně je, a poslechněte si různé akustické jevy.

Začněte zkoušet

Akustické jevy

Co je zvuk? Vlna? Vibrující částice vzduchu? Psychologický nebo fyzický zážitek? No, to jsou všechny ty věci a další. Prozkoumejte a zjistěte, co zvuk skutečně je, a poslechněte so různé akustické jevy.

Prozkoumat

Může nás skvělá akustika udělat chytřejšími? Co mají společného učitelé a dřevorubci? A proč lidé při pití kávy zvyšují hlas? Hledejte odpověď ve vědě a zjistěte, jak zvuk ovlivňuje naše tělo a mysl.

Začněte zkoumat

Akustický výzkum

Může nás skvělá akustika udělat chytřejšími? Co mají společného učitelé a dřevorubci? A proč lidé při pití kávy zvyšují hlas? Hledejte odpověď ve vědě a zjistěte, jak zvuk ovlivňuje naše tělo a mysl.

Důvod pro znepokojení

Učitelé musí křičet hlasitě jako nákladní vlak (80–85 dB), aby je bylo slyšet přes průměrnou hladinu hluku 64 dB ve třídách bez akustických uprav.

Omezení hlučnosti

Výzkumníci dospěli k průlomovému zjištění, že většinu hluku ve školních třídách nezpůsobuje hluk z letadel, vlaků a automobilů, jak se obvykle domníváme, nýbrž samotní žáci během výuky.

Ozvěna je emociální

Je všeobecně známo, že hluk ovlivňuje naši schopnost učit se a chápat. Studiemi se však také zjistilo, že ovlivňuje i naši náladu a chování. V jedné studii se měřilo, jak jsou studenti otrávení ve třídách s různou dobou dozvuku (DD). Dlouhá DD ovlivňuje srozumitelnost řeči. Aby byl člověk slyšet, musí obvykle zvýšit hlas. Když někdo začne mluvit hlasitěji, všichni ostatní ho následují. To vede ke spirálovitému nárůstu hlučnosti.

Jádro problému

Když se zjistilo, že 80 % učitelů trpí v důsledku hluku stresem, rozhodli se vědci zjistit, zda lze tuto úroveň stresu snížit zlepšením zvukového prostředí.

Je to jasné?

Aby bylo řeči ve třídě rozumět, musí být zřetelně slyšet lépe než šum na pozadí. Tento poměr mezi řečí a šumem se nazývá odstup signálu od šumu (S/N) a rozdíl mezi signálem a šumem se měří v decibelech (dB).

Hluk způsobuje zkreslení jazyka

Je snadné pochopit, že v hlučné třídě se naslouchá špatně. Studiemi se však zjistilo, že se v ní také špatně přemýšlí.

Zní to jako náročná práce

Aby děti správně slyšely hlas, když je v místnosti hluk, musí být hlas mnohem hlasitější než pozadí (asi o 15–20 dB). Průměrný šum na pozadí je ve většině učeben bez akustické úpravy 64 dB. To znamená, že aby bylo učitele slyšet, musí křičet stejně hlasitě jako vrtačka (80–85 dB).

Kavárenský efekt

S tímto jevem se setkal téměř každý. Vzniká, když skupina lidí mluví v hlučném prostředí, například v kavárně, na večírku nebo ve třídě. Když jsou lidé vystaveni šumu na pozadí, mimovolně mění způsob mluvení, zvyšují hlasitost, frekvenci a intenzitu. Když někdo začne mluvit hlasitěji, všichni ostatní ho následují. To vede ke spirálovitému nárůstu hlučnosti.

Modernizace versus zvýšení úrovně

Vysoká hladina hluku ve třídě má negativní vliv na výsledky studentů při zkouškách. To bylo prokázáno v řadě studií.

EXPERIMENTOVAT

Výběr řešení, které pohlcuje zvuk dělá velký rozdíl. Ale neberte nás za slovo, experimentujte sami. Zahrajte si s naším akustickým simulátorem a zažijte rozdíl v reálném čase.

Začněte experimentovat

Problémy s hlasem jsou pro učitele zdravotní hrozbou

Učitelé musí křičet hlasitě jako nákladní vlak (80–85 dB), aby je bylo slyšet přes průměrnou hladinu hluku 64 dB ve třídách bez akustických uprav.

To vede k poruchám hlasu. Přestože učitelé tvoří pouze malé procento pracovní síly, studie měřící problémy s hlasivkami u pracovníků soustavně zjišťují, že učitelé jsou nadměrně zastoupeni.

Ukázalo se, že absorpce zvuku třídy A snižuje hluk ve třídě o 10 dB a snižuje vnímanou hladinu hluku na polovinu. To znamená, že nikdo nemusí křičet, aby mohl efektivně učit, slyšet, rozumět a učit se.

Důsledky hlasových problémů na pracovní život učitelů

AVoiceOfConcern_graf[71]_chart_only.png

(Studie probíhala 1 rok, zahrnovala 2400 účastníků)

Zavřít

Zpochybnění předpokladů o hluku ve třídách

Výzkumníci dospěli k průlomovému zjištění, že většinu hluku ve školních třídách nezpůsobuje hluk z letadel, vlaků a automobilů, jak se obvykle domníváme, nýbrž samotní žáci během výuky.

Při montáži akustických stropních podhledů třídy A ve třídě zjistili, že výsledek je mnohem lepší, než očekávali. Teoretická pohltivost stropu byla 3 dB.

Skutečná změna však nastala v chování lidí v učebně. Protože všichni byli slyšet a rozuměli si, aniž by zvýšili hlas, mluvili žáci i vyučující okamžitě tišeji. Ve skutečnosti to bylo o 7 dB méně, přičemž celkové snížení o 10 dB snižuje vnímanou hladinu hluku na polovinu.

Studiemi se prokázalo, že snížení hluku ve třídě má pozitivní vliv na náladu, úroveň stresu a především na schopnost učení.

Zavřít

Jak hluk ovlivňuje naši náladu

Je všeobecně známo, že hluk ovlivňuje naši schopnost učit se a chápat. Studiemi se však také zjistilo, že ovlivňuje i naši náladu a chování. V jedné studii se měřilo, jak jsou studenti otrávení ve třídách s různou dobou dozvuku (DD). Dlouhá DD ovlivňuje srozumitelnost řeči. Aby byl člověk slyšet, musí obvykle zvýšit hlas.  Když někdo začne mluvit hlasitěji, všichni ostatní ho následují. To vede ke spirálovitému nárůstu hlučnosti

Delší doba výuky měla zřetelný vliv na náladu studentů a zřetelný dopad na vztahy mezi studenty a vyučujícími.

 

Díky akustické poholtivosti třídy A se DD snižuje a dochází k vyšší pohltivosti zvuku o 3 dB. Má také pozitivní vliv na chování studentů. Při menším dozvuku studenti obvykle ztiší hlasitost o 7 dB. Celkem je to 10 dB a vnímaná hladina hluku se tím snižuje na polovinu.

 

To má prokazatelně pozitivní vliv na náladu studentů, úroveň stresu a schopnost učení.

 

Snížení nepříjemného vyrušování studentů snížením doby dozvuku (DD)

EchoIsEmotional_v02a[65]_no_headline.png

 

Porovnání procenta „správných“ odpovědí na otázku „Spolužáci se chovají hlučně“ (položenou, když je RT nízká, střední nebo vysoká) ukazuje, že studenti zaznamenávají hlučnější chování, když se RT zvyšuje.

EchoIsEmotional_v03.png

 

Zavřít

Dobrou akustikou se snižuje srdeční frekvence

Snažili se také zjistit, jak hluk ve třídě skutečně ovlivňuje učitele a studenty během různých aktivit.

A výsledek? Při akustické úpravě pomocí absorbérů třídy A se tepová frekvence učitelů zklidní o 10 tepů za minutu (t/min)

HeartOfTheProblem_graf[45].png

 

Jak je to možné?

Pokud má učebna špatnou akustiku, zvuk se zesiluje, když se odráží od odrazivých stropů a stěn. To vytváří šum v pozadí, který zkresluje řeč. Toto prostředí bude často s postupem vyučování nebo pracovního dne působit více a více stresujícím dojmem.

 

"Srdeční frekvence je lékařsky uznávaný stresor."

- Doktor Gerhart Tiesler

 

Snížením hluku a dozvuku se snižuje stres

Díky akustickým úpravám se vzdělávací prostory promění v uvolněnější prostředí, kde se všichni cítí klidněji. Výsledkem je nižší hlučnost i tepová frekvence.

Zavřít

Hluk ve vztahu k hlasu

Aby bylo řeči ve třídě rozumět, musí být zřetelně slyšet lépe než šum na pozadí. Tento poměr mezi řečí a šumem se nazývá odstup signálu od šumu (S/N) a rozdíl mezi signálem a šumem se měří v decibelech (dB).

Průměrná hladina hluku ve třídě bez pohlcování zvuku je 64 dB, což velmi ztěžuje dosažení uspokojivé hodnoty S/N 15–20 dB. Učitel by musel křičet tak hlasitě jako sekačka na trávu (85 dB), aby ho bylo slyšet.

Díky zvuk pohlcejícím absorbérům třídy A dochází k prokazatelnému snížení hluku ve třídě o až 10 dB a omezení vnímané hladiny hluku na polovinu. To má pozitivní vliv na S/N a srozumitelnost řeči, což usnadňuje mluvení, slyšení, porozumění a učení.

Mladší studenti potřebují poměr signálu k šumu větší.

Ve studii srozumitelnosti řeči bylo zjištěno, že zatímco u starších dětí (11 let) lze za uspokojivou hodnotu S/N považovat 15 dB, nejmladší děti (6 let) potřebují k zajištění dostatečné srozumitelnosti řeči hodnotu S/N 20 dB.

IsThatClear_graf[7].png

Proto jsou mladší děti a také děti s většími nároky z pohledu sluchu zranitelnými posluchači, kterým jsou akustické úpravy zvyšující S/N a zpřístupňující učební prostředí všem dětem prospěšné nejvíce.

Zavřít

HLUKEM DOCHÁZÍ KE ZKRESLENÍ JAZYKA

Je snadné pochopit, že v hlučné třídě se naslouchá špatně. Studiemi se však zjistilo, že se v ní také špatně přemýšlí.

V jedné studii prováděli studenti standardizované testy z angličtiny a matematiky v místnostech s různou hladinou hluku. Výsledky ukázaly, že zvýšením hladiny hluku na úroveň běžných tříd se výsledky v obou předmětech zřetelně snižují, přičemž dramatičtější dopad to má na angličtinu.

Stejné testy byly provedeny i u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). To se týká nejen osob se ztrátou sluchu, ale také osob s poruchami pozornosti a osob, které se učí druhý jazyk.

Výsledky ukazují, že děti se speciálními vzdělávacími potřebami byly ve srovnání s běžnými žáky postiženy negativněji. A to zejména když hlučnost dosáhla 65 dB.

Průměrná hladina hluku ve třídách bez zvukové izolace (pohlcování zvuku) je naneštěstí 64 dB, takže potřeba dobré zvukové pohltivosti je zřejmá. Týká se to studentů obecně, možná ještě důležitější je však rovné vzdělávací prostředí, kde mají šanci zazářit všichni studenti.

NoiseDistort_graf[10].png

Zavřít

Problémy s hlasem u učitelů

Aby děti správně slyšely hlas, když je v místnosti hluk, musí být hlas mnohem hlasitější než pozadí (asi o 15–20 dB). Průměrný šum na pozadí je ve většině učeben bez akustické úpravy 64 dB. To znamená, že aby bylo učitele slyšet, musí křičet stejně hlasitě jako vrtačka (80–85 dB).

To vede k poruchám hlasu. Při porovnání počtu hlasových poruch u učitelů s ostatními pracujícími výsledky ukazují, že učitelé mají mnohem vyšší počet potíží než jiné typy pracovníků. Například v jedné studii se zjistilo, že 32 % respondentů mělo problémy s hlasivkami, zatímco u skupiny, kde učitelé nebyli, byly problémy pouze u 1 %.

Byly zaznamenány i mnohem častější případy poškození hlasivek. V jiné studii se zase zjistilo, že až 65 % dotázaných učitelů hlásilo příznaky hlasové zátěže, zatímco u neučitelů to byla pouze 2 %.

Z toho jasně vyplývá, že učitelé se hlasem snaží přebít hluk ve třídě. Na základě četných studií o hlasovém zdraví učitelů je u učitelů nejméně dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít problémy s hlasem, než je tomu u jiných povolání.

Zavřít

Proč lidé zvyšují hlas v kavárnách

S tímto jevem se setkal téměř každý. Vzniká, když skupina lidí mluví v hlučném prostředí, například v kavárně, na večírku nebo ve třídě. Když jsou lidé vystaveni šumu na pozadí, mimovolně mění způsob mluvení, zvyšují hlasitost, frekvenci a intenzitu. Když někdo začne mluvit hlasitěji, všichni ostatní ho následují. To vede ke spirálovitému nárůstu hlučnosti.

Tento efekt lze snížit pomocí kvalitního pohlcování zvuku. Výzkum ukázal, že strop se zvukovou pohltivostí třídy A pohlcující zvuk s teoretickým tlumicím účinkem 3 dB ovlivnil studenty, aby ztišili svůj hlas o dalších 7 dB. Díky tomuto celkovému snížení o 10 dB se vnímaná hladina hluku snižuje na polovinu. Tento obrácený kavárenský efekt se někdy nazývá efekt knihovny.

Studiemi se prokázalo, že snížení hluku ve třídě má pozitivní vliv na náladu, úroveň stresu a na schopnost učení. Předchází se jím také poruchám hlasu a pomáhá k lepší srozumitelnosti řeči.

 

Zavřít

Jak hluk ovlivňuje výsledky zkoušek

Vysoká hladina hluku ve třídě má negativní vliv na výsledky studentů při zkouškách. To bylo prokázáno v řadě studií.

V jednom případě výzkumníci porovnávali výsledky testů žáků základních škol ve dvou různých prostředích. V jednom byl tichý šum na pozadí, v druhém pak hluk generovaný mluvením při běžné činnosti, který se vyskytuje ve většině tříd, a to kolem 65 dB.

Ukázalo se, že typický hluk ve třídě má významný vliv na výsledky jazykových a kognitivních testů.

V jiné studii se přesnost studentů při řešení úlohy vnímání řeči zlepšila o 35 % po instalaci akustických stropních panelů a akustických stěnových panelů třídy A pohlcující zvuk. Instalací se hladina hluku snížila až o 10 dB, což snížilo vnímanou hladinu hluku na polovinu.

“Zaměstnanci pracující v ošetřených třídách tvrdí, že je mezi nimi obrovský rozdíl. Nejen, že nemusí křičet, aby je bylo slyšet, ale obecně je tam klidnější, tišší a uvolněnější atmosféra.”

- Vedoucí učitelka slečna Catherine Douglasová ze základní školy Balgreen

Zavřít
1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12