IAQ

Få bedre akustik og indeklima med Ecophon

Det står helt klart - der er større fokus på indeklima med stigende krav til mærkning af grøn bygningscertificering og produkter med mindre udledning.

Mange faktorer kan påvirke kvaliteten af vores indeklima, som f.eks.:

  • Luftkvalitet
  • Akustik
  • Termisk komfort
  • Belysningskvalitet

Ecophon lever og ånder for akustikløsninger, men vidste du, at vores produkter også bidrager til et sundt indeklima ?


Ecophon - et godt valg til et sundt indeklima

Ecophons produkter har altid haft en lav udledning, langt under de fastsatte grænser. Og med vores  3. generation glasuld, som ikke er tilsat formaldehyd*, har vi opnået endnu lavere udledningsniveauer. Ecophon anvender ikke rensemidler eller andre kemikalier til enten at fjerne eller binde formaldehyd i produktionsprocessen. Brug af materialer med lav udledning er en vigtig måde at forbedre luftkvaliteten indendørs.


Støtter bæredygtige bygninger

Ecophons lavtudledende produkter er velegnede til grønne bygnings certificeringsordninger som LEED, BREEAM, DGNB og HQE. VI kan levere produkter, til dit grønne byggeprojekt, som opfylder California Emission Regulation standard (CDPH) og det franske VOC A+, A.


Et bedre valg 

Ecophons produkter efterlever  en række kendte mærkninger og ordninger. Ideen med en mærkning er at gøre det lettere for kunden at vælge et bedre produkt. Mærkningerne varierer i forhold til hvilke kemikalier, de sætter begrænsninger for, grænseværdier for de kemiske forbindelser og testmetoder.

Franske VOC A+ er i øjeblikket den højeste certificering for udledning af formaldehyd med en grænse på 10 μg/m3.

 

...af Ecophons 3. generation glasulds produkter har det franske VOC A+. Bedre luft, bedre fremtid

 

Bedre luft, bedre arbejdsdag

 

Bedre luft, bedre pleje

 

Børn indånder 3 gange mere luft end voksne og er mere følsomme overfor forurening. Derfor er det vigtigt at bruge materialer, som bidrager både til et godt  indeklima samt god akustik i skolerne.

Dårlig luftkvalitet på kontoret kan sænke arbejdsevnen og forårsage hovedpine. Ecophons akustikløsninger til kontoret bidrager til at forbedre både luftkvalitet og akustik.

Både personale og patienter bruger det meste af deres tid indendørs. I mange tilfælde er patienterne allerede i en sårbar situation, og det gør indeklimaet til til en vigtig faktor for god pleje og helbredelse.

UDDANNELSES LØSNINGER KONTOR LØSNINGER SUNDHEDS LØSNINGER

 *Formaldehyd (CH20) ier et af de mest omhyggeligt evaluerede stoffer. i 2014 blev formaldehyd reklassificeret til Kræftfremkaldende Stoffer Kategori 1B, som ifølge CLP-bestemmelsen formodes at have kræftfremkaldende potentiale for mennesker. Den nye klassifikation trådte i kraft i juni 2014, da den blev offentliggjort i EU-tidende. Imidlertid har myndighederne beregnet en overgangsperiode indtil 1. januar 2016, der giver leverandørerne mulighed for at indrette sig efter den nye klassificering.