... / Grundlæggende akustik / Hvad er lyd? / Introduktion: Hvad er lyd?

Introduktion: Hvad er lyd?

Der er lyd omkring os altid. Det påvirker os, om vi vil eller ej. Akustisk design har til formål at styre faktorer, der har indflydelse på lyden i et rum.

En lyd skabes, når partiklerne i luften (eller et andet medium) sættes i bevægelse. Dette sker eksempelvis, når vi taler. Lyd er en mekanisk vibration og spredes i bølger, der transporteres gennem luft med en fart på ca. 340 meter pr. sekund. Bølgernes længde afgør tonehøjden. Trykforskellen mellem bølgetop og bølgedal afgør lydniveauet.

Tonehøjde omtales også som frekvens eller ”pitch”, hvor en høj frekvens er en høj tone, og en lav frekvens er en dyb tone. Om en tone er høj eller dyb afhænger af bølgernes længde. Man definerer dette ved at måle, hvor mange svingninger/lydbølger, der kommer på et sekund. Dette angives som Hz.

Kammertonen i et orkester (den tone, som orkestret stemmer efter) er typisk et A på 440 Hz. Dette betegner en tone, hvor lydbølgen har en frekvens på 440 svingninger i sekundet.

Rumakustik

Lyd bevæger sig i form af bølger og reflekteres, når den rammer en overflade. Dette skaber efterklang, og det er karakteren af denne efterklang, der giver et rum sin karakteristiske akustik. Vi bruger efterklangen til at danne os et billede af vores omgivelser.

Nogle dyr, som flagermus, er i stand til at tolke efterklang så detaljeret, at de kan bruge det til at navigere efter. Det er også på den måde, at radar fungerer. En lyd (der dog er så høj, at mennesker ikke kan høre den) sendes ud, og hvis den reflekteres hurtigt, er det fordi, den har stødt på en genstand. Hermed kan afstanden til genstanden beregnes. Mennesker har også en umiddelbar forståelse af efterklang, og de fleste af os vil selv med lukkede øjne kunne beskrive, om vi befinder os i et stort eller lille lokale. Vi vil også kunne kende forskel på for eksempel et tæt møbleret lokale med bløde overflader og et lokale med bare betonvægge. Det skyldes vores intuitive tolkning af efterklangen. Vi fornemmer, både hvor lang efterklangstiden er, og hvordan den har ændret karakter. Ikke alle overflader reflekterer nemlig på samme måde.

Når vi taler om rumakustik, bruger vi begreber som lydtransmission, lydabsorption, lydrefleksion og lyddiffusion til at beskrive, hvordan lyden opfører sig i et rum. Hvordan viderebringes lyden gennem de tilstedeværende materialer? Hvilke materialer absorberer lyden og hvilke reflekterer den? Kastes lyden direkte tilbage, eller bliver den gjort diffus? Og hvordan bliver de forskellige frekvenser påvirket i rummet?

Rumakustik omhandler også, hvordan mennesker opfatter forskellige akustiske fænomener. Dette kaldes også for psykoakustik og betegner forskellige fænomener, som hvordan vores stressniveau påvirkes af støj, og hvordan hjernen sorterer i lyde således, at det for eksempel er muligt at fjerne visse frekvenser fra en optagelse, uden at lytteren bemærker det. Psykoakustiske studier ligger til grund for stort set alle komprimerede digitale lydformater som mp3 og AAC. Velfungerende akustisk design tager altid hensyn til den psykoakustiske respons.

Endelig omfatter det at designe akustik også lydisolering, hvor den rute, som lyden tager fra et rum til andre områder, inkluderes.

 

 

 

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413