... / Akustisk vidensbank / Basis-akustik / Vælg den rigtige lydabsorption

Lydabsorption

Når en lydbølge rammer en af rummets overflader, reflekteres en del af lydenergien tilbage i rummet, og noget trænger ind i overfladen. Dele af lydbølgeenergien absorberes ved omdannelse til varmeenergi i materialet, mens resten overføres igennem. Energiniveauet omdannet til varmeenergi afhænger af materialets lydabsorberende egenskaber.

 

Et materiales lydabsorptionsegenskaber er udtrykt ved lydabsorptionskoefficienten,  α, (alpha), som en funktion af frekvensen. α går fra 0 (total refleksion) til1.00 (total absorption).  

Lydabsorptionskoefficienten måles normalt ved rummetoden. Målingerne er udført i et stort rum med et diffust lydfelt, dvs. lyden har jævnt fordelt indfaldsvinkler mod prøvebanen.    

Målemetoden følger en international standard betegnet som EN ISO 354. Den tilsvarende amerikanske standard er ASTM C 423 (måleresultater i henhold til denne viser ofte lidt højere resultater). Rummetoden anvendes normalt til at præsentere produktinformation (som i denne publikation).

De lydabsorberende egenskaber klassificeres i henhold til EN ISO 11654, som angiver  lydabsorptionsklasser.

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413

Acoustic Bulletin™

Acoustic Bulletin™ er vores portal med akustiknyheder, forskning og viden.

VIS MIG

Lydabsorptionsklasser

Absorptionsklasserne betegnes A-E, hvor absorptionsklasse A har den højeste lydabsorption.

Læs mere

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413