Taleklarhed

Taleklarhed omhandler kvaliteten af den tale, der når lytteren. I et rum med efterklang med forstyrrende baggrundsstøj kan det være svært at opfange tale. 
 
Uklar

Klar
Clarity. Room acoustic descriptors.
 
Den lyd der når lytteren først, kaldes direkte lyd. Den er fulgt af tidlige reflektioner. De tidlige reflektioner, der når lytteren indenfor 50 ms, er integreret med den direkte lyd, og har dermed en positiv effekt på taleklarheden. De reflektioner der kommer senere, kan opfattes som forstyrrende.
Clarity. Room acoustic descriptors.
  
Målingen af klarhed (C50) sammenligner lydenergien i tidlige lydrefleksioner med de, der kommer senere. Den udtrykkes i Db. En høj værdi er positiv for taleklarhed.
 Et andet mål for taleoverførsel er Speech Transmission Index (STI). Når taletransmission er perfekt, STI = 1. I et normal størrelse klasselokale skal STI være større end 0.75.
 
 
I tilfælde af dårlig taletransmission opfattes variationer i tale dårligere. Faktorer der svækker taletransmissionen og dermed sænker STI indekset er eksempelvis baggrundsstøj, lang efterklang og ekkoer.

STI bad speech transmision
Dårlig taletransmission.
 
STI good speech transmission
God taletransmission.
 
Opfattet egenskab
Objektive nøgleord
Betegnelse
Enhed
Forklaring
Standard
Tale-klarhed
Taleklarhed Måler forholdet mellem tidlige og sene refleksioner.
Tale-klarhed
Taletransmissions indeks STI Indeks (0-1) Måler kvaliteten af tale transmitteret fra taler til lytter.  IEC 60268-16

 

 

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413

Se animationer

Se hvilken effekt lyd har på mennesker i forskellige miljøer, såsom et kontor eller en hospitalsafdeling.

Vis mig

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413