... / Relateret information / Kontormiljø og aktivitetsbaseret akustikdesign / 5 måder at bekæmpe støj på kontoret

5 måder at bekæmpe støj på kontoret

Der er mange måder at bekæmpe støj på kontoret. Her får du en kort oversigt over fordele og ulemper med de mest almindelige metoder.

Dæmp lydkilderneDæmp lydkilderne

Den mest oplagte måde at bekæmpe støj er at dæmpe lydkilderne. Hvis støjen er maskinel, er det vigtigt at gå støjkilderne efter for vibrationer etc. Eller at udskifte støjende maskiner med nye og mindre støjforurenende. Hvis støjkilden er andre mennesker, kan man med fordel indføre en støjpolitik, der opstiller nogle fælles ordensregler for, hvordan man sørger for ikke at forstyrre sine kollegaer unødigt.

Se også: Diffus ventilation.

En god måde at dæmpe støj er at installere diffus ventilation, hvor man undgår lyden fra store ventilatorer.

                     


Isolér lydkildenIsolér lydkilden

At få adskilt lydkilden fra arbejdsmiljøet er en effektiv måde at afhjælpe støjproblemer. Hvis ikke et separat rum kan opbygges, kan afskærmninger være med til at forhindre, at støj spreder sig. Man bør dog altid være opmærksom på, om støjen reflekteres uden om afskærmningen, hvis man skal sikre en effektiv isolation.

3: Følelsen af kontrol og forudsigelighedAbsorption og lydfælder

Lyddæmpende materialer fanger støjen og er en af de sikreste måder at etablere et godt indendørs akustisk miljø på. Det gælder, hvad enten det drejer sig om akustiklofter, eller om absorbenter opsat på vægge eller skillevægge. Valg og opsætning af absorbenter skal tilpasses rummet, aktiviteterne i rummet og de mennesker, der benytter rummet. Ecophon giver gerne ekspertrådgivning om den optimale brug af absorbenter.  

Etableringen af lydfælder er en effektiv måde at dæmpe støjkilder i åbne, indendørs miljøer. Læs mere om lydfælder.


4. Personlighed og humørMaskér lyden

En af de værste, men desværre også mest almindelige måder at bekæmpe støjproblemer på, er at overdøve den med anden støj. Det kan ske primitivt ved simpelthen at afspille høj musik i et rum med dårlig akustik og høj baggrundsstøj. Eller det kan ske med mere komplekse systemer, hvor mikrofoner opfanger støjen og
højttalere udsender en tilsvarende støj, der er beregnet således, at den udfaser den oprindelige lyd. Lydmaskering bør udelukkende anvendes som supplement til arbejdsmiljøer, der allerede er blevet optimeret med et akustisk loft, vægabsorbenter og paneler.
 

Bloker lyden ved modtagerenBlokér lyden ved modtageren

Endelig er der det gode gamle høreværn. På arbejdspladser uden støjpolitik og uden støjdæmpende tiltag er det løsningen for tusindvis af kontoransatte. Store, åbne kontorlandskaber er ofte præget af ansatte, der alle har hver sit sæt høretelefoner på. Høretelefonerne kan selvfølgelig være resultatet af en støjpolitik eller almindelig hensynsfuldhed, men som permanent løsning er den ikke tilrådelig. Udpræget brug af høretelefoner kan for det første give høreskader. Er brugen af hovedtelefoner med musik en måde at skaffe ro til koncentration, er det slet ikke tiltrækkeligt. Og endelig går hele idéen med et åbent kontorlandskab tabt, fordi den tilstræbte interaktion og synergi forhindres. 

Kontakt os

 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>

 

     

Kontakt os

 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>