Rummet: Akustikløsninger for det moderne kontor

Akustikeren orienterer sig naturligvis efter rummets form og materialer. Hvordan opfører lyden sig? Hvor bremses den, og hvor forlænges den? Men også rummets funktion skal tages i betragtning.

Her er eksempler på udfordringer og løsninger i tre almindelige typer kontorlokaler: Åbne kontorlandskaber, cellekontorer og mødelokaler.

Åbne kontorlandskaber

Åbent kontorlandskabÅbne kontorlandskaber bliver ofte anvendt for at skabe fleksible kontorer, som hurtigt kan tilpasses virksomhedernes skiftende behov. En åbenplanløsning har fordelene ved at kunne lette kommunikation og vidensdeling, samtidig med at man giver forskellige grupper af medarbejdere mulighed for at skabe deres eget arbejdsområde på kontoret. 

Imidlertid er det en ulempe, at forskellige arbejdsgrupper kan forstyrre hinanden. Udfordringen ligger i at skabe et lydmiljø, som favoriserer kommunikation mellem medlemmerne af en arbejdsgruppe, samtidig med at man forhindrer deres samtaler i at forstyrre deres kolleger længere væk. Hvad én person opfatter som vigtig information, kan være forstyrrende støj for andre. 

Kontorlandskabet som rum: Et kontorlandskab har ofte store vinduer for at give meget lys til lokalet samt lydreflekterende glasskillevægge for transparens. Disse faktorer, kombineret med manglen på vægge, gør, at lyden forplantes langt væk. For at begrænse lydforplantningen skal afskærmninger være lydabsorberende, af den rigtige størrelse og være placeret hensigtsmæssigt. En fleksibel løsning, der kombinerer lydabsorberende og isolerende loftinstallationer, forbedrer og fremmer den organisatoriske fleksibilitet. Man bør også huske, at det i et kontorlandskab er vigtigt at have ca. 1 stillerum for hver 10 medarbejdere til koncentrationsintensivt arbejde.

Akustikpræferencer: For at undgå at samtaler forplanter sig i hele lokalet, er det nødvendigt at reducere lydforplantningen. Dette gøres ved at installere et akustikloft, der effektivt begrænser lydforplantning (med en høj AC-værdi) suppleret med lydabsorberende kontorafskærmninger.

I løbet af en arbejdsdag har medarbejderne til tider brug for et stille område, hvor de kan arbejde uforstyrret, eller hvor de kan gå hen for ikke at forstyrre andre. Stillerum kan skabes ved at anvende skillevægge, som ikke går helt op til etageadskillelsen, og som er fastgjort forsænket eller direkte på akustikloftet. For at opnå en tilstrækkelig lydisolering, skal akustiklofterne både være lydabsorberende og give lydisolering.

Anbefalet akustikløsning: Hvis løsningen omfatter fleksible åbne lokaler, anbefaler vi Ecophon Combison™ Duo for at begrænse lydforplantning og forbedre lydisolering (høj AC-værdi og høj isoleringsværdi Dn,f,w). Det optimerer lydmiljøet samtidig med, at det bliver muligt at bygge lokaler med skillevægge, der fastgøres forsænket eller direkte på akustikloftet.

Hvis der ikke er brug for skillevægge til at bygge lokalerne, anbefaler vi Ecophon Master™ – for effektivt at minimere lydforplantning (høj AC-værdi). For yderligere at reducere lydforplantning og forbedre taleklarheden i udvalgte områder, kan man installere frithængende absorbenter, som f.eks. Ecophon Solo™ og/eller Ecophon Solo™ Baffle.

Cellekontorer

Et cellekontor gør det lettere at udføre koncentrations-intensivt arbejde, men mindsker mulighederne for fri kommunikation og spontant samspil. 

Lokalet: Parallelle vægge kan til tider forårsage lydrefleksioner mellem væggene og foranledige et fænomen kendt som flutterekko. Det kan undgås ved at montere en vægabsorbent i ørehøjde på den ene væg. 

Akustikpræferencer: For at gøre det lettere at udføre koncentrationsintensivt arbejde, skal lokalet være akustisk isoleret fra andre lokaler og gangarealet. For at skabe et komfortabelt akustikmiljø anbefaler vi at installere højtydende lydabsorbenter i loftet. 

Anbefalet akustikløsning: Vi anbefaler Ecophon Focus™ for god lydabsorption og fleksibilitet, når der anvendes loftinstallationer. Ecophon AkustoTM Wall anbefales for at undgå horisontale lydrefleksioner.

Mødelokaler

Et mødelokale spiller en vigtig rolle i kommunikationen mellem mennesker. Det akustiske miljø i mødelokalet skal planlægges og designes efter de væsentligste aktiviteter, der udføres i lokalet, for at forbedre effektiviteten og produktiviteten. 

Fordi et mødelokale ofte anvendes til møder, hvor mange mennesker taler samtidigt, bør man prioritere et lavt lydniveau. Hvis lokalet skal bruges til foredrag og præsentationer, er den største prioritet, at talen kan høres tydeligt af alle i hele lokalet. Hvis lokalet er mere end 9 meter langt, bør de lydreflekterende overflader være placeret mellem taleren og tilhørerne. 

For at undgå forsinkede lydrefleksioner, som forringer taleopfattelsen, bør vægabsorbenterne installeres i ørehøjde på væggen modsat taleren. Der diskuteres ofte følsomme emner i et mødelokale, - derfor anbefaler Ecophon altid, at konferencerum lydisoleres. 

Lokalet: De fleste mødelokaler har hårde, parallelle vægge. Dette kan sommetider forårsage, at støj kastes frem og tilbage mellem væggene, et fænomen kendt som flutterekko. Dette kan undgås ved at installere en vægabsorbent i ørehøjde, eller ved at installere en skråtstillet væg, således at lyden føres opad mod akustikloftet. I lyset heraf skal man, når man vælger installationer af denne type, sikre sig, at de har de egnede akustikegenskaber. 

Akustikpræferencer: For at skabe et funktionelt akustikmiljø i mødelokalet, bør man stile mod at opnå en kombination af god taleklarhed, høj talekomfort og en lav lydstyrke.

De akustiske krav bliver højere, hvis der anvendes elektronisk lydforstærkning og/eller telefonkonferenceudstyr. Væggenes isoleringsværdi bør være tilpasset det fortrolighedsniveau, der er krævet i mødelokalet. Der anbefales normalt en isoleringsværdi på mindst 44 dB. 

Anbefalet akustikløsning: Vi anbefaler Ecophon Master™  for maksimal lydabsorption. Hvis lokalet er mere end 12 meter langt, anbefaler vi Ecophon Master™/gamma, som er en talereflekterende zone i loftet oven over taleren. Hvis der er behov for yderligere vægabsorbenter, anbefaler vi at installere Ecophon AkustoTM Wall i ørehøjde. Hvis lokalet er større end 100 m2, anbefaler vi, at du taler med en akustikekspert.

For at skabe et funktionelt, komfortabelt akustikmiljø bør man overveje følgende aspekter:

  • Information - man skal informere medarbejderne og sikre sig, at de forstår tankerne og idéen bag det nye design.
  • Placering af arbejdspladser - placér arbejdspladserne således, at de medarbejdere, der skal kommunikere sammen, sidder tæt sammen. Skab stillerum, hvor man kan udføre koncentrations-intensivt arbejde eller tale uden at forstyrre andre.
  • Rumdesign - vælg lofter, vægge og gulve, som bidrager til at fremme god askutik, og som kan sammenligns med et udendørsmiljæ. Installér lydabsorbenter i lofter og på vægge, og supplér med lydabsorberende skillevægge for at reducere lydforplantning og støjniveau.
  • Valg af udstyr - vælg støjsvagt udstyr for at minimere støj fra ventilationssystemer og kontormaskiner, og placér printere i akustisk isolerede rum, hvor dette er muligt.
  • Lydpolitik - inddrag medarbejderne i udformningen af et simpelt regelsæt for hvordan man bør opføre sig i et åbent kontormiljø, så man undgår at forstyrre hinanden.

Kontakt os

 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>

 

     

Kontakt os

 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>