Støj og det moderne kontor

Det moderne kontor er bygget til interaktion og vidensdeling: Vi mødes og taler sammen, vi lærer at trække på hinandens kompetencer, og vi finder bedre løsninger sammen. Men hvad med koncentrationen?

Den suverænt største årsag til utilfredshed i kontorer er lyde, man ikke ønsker at høre. Eller med blot ét ord - støj.

Befinder du dig i et åbent kontormiljø lige nu? Lyt. Hører du mennesker, der taler i telefon? Hører du samtaler, som ikke er relevante for dig? Kan du høre ventilation eller andre installationer? Føler du, at disse ting forstyrrer dig, bryder din koncentration og gør, at du føler dig mere stresset? Så er du ikke alene. 

Den kommunikation, der er inspirerende det ene øjeblik, er forstyrrende det næste. 


Storkontoret er det bedste. Storkontoret er det værste

Et godt lydmiljø giver øget trivsel i det moderne kontoret

For at finde løsninger på de akustiske udfordringer i det moderne kontor, er det vigtigt at kigge på hvem der skal bruge rummet og hvad, de skal bruge det til.

På arbejdspladsen påvirkes vi af mange ikke-naturlige lydkilder, så som ventilation og kontormaskiner. Men når vi spørger folk, hvad der forstyrrer dem mest - og hvad der er det bedste ved de moderne åbne kontorer - får vi samme svar: De andre mennesker.

Den kommunikation, der er inspirerende det ene øjeblik, er forstyrrende det næste. Vi bliver forstyrret af tale, som ikke indeholder værdifuld information, og som kommer langt fra. Samtidigt sætter vi pris på god taleklarhed i egne arbejdsgrupper. Her ligger den akustiske udfordring - at understøtte lyd, som indeholder information - og reducere lyd, der forstyrrer.


Et godt lydmiljø giver øget trivsel

For at finde løsninger på de akustiske udfordringer i det moderne kontor, er det ikke nok at kigge på rummets størrelse og form. Det er mindst lige så vigtigt at kigge på hvem, der skal bruge rummet og hvad, de skal bruge det til. Denne holistiske indgangsvinkel på et godt lydmiljø er grundlaget for Ecophons tilgang til lyddesign.

Vi kalder det Aktivitetsbaseret Akustikdesign. Vores forskningsbaserede løsninger understøtter de mange forskellige aktiviteter, der foregår i et moderne kontor. Og det kan måles på de ansattes arbejdstilfredshed, præstationer og generelle trivsel.


De tre perspektiver: Mennesket, Rummet og Aktiviteterne

Aktivitetsbaseret akustikdesign er en metode til design af indendørs miljøer, der understøtter det kommunikations- og koncentrationsniveau, der er brug for. I praksis betyder det at definere områder ud fra tre perspektiver – aktiviteterne, menneskene og rummet – samt finde det fælles grundlag, der vil være gavnligt for alle tre perspektiver. Løsningerne opnås derefter ved hjælp af en kombination af akustiske elementer af høj kvalitet.

Mere om de tre perspektiver

 

Kontakt os

 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>

 

     

Kontor

Find den rigtige akustikløsning til forskellige kontortyper.

Læs mere

Kontakt os

 

Frans Davidsson

Central Concept Developer - Office

Send an email to Frans>>