... / Sundhedssektor / Relevant information / Aktivitetsbaseret Akustikdesign for sundhedssektoren

Akustisk design til sundhedsfaciliteter

Det kan være kompliceret at designe gode akustiske forhold i sundhedssektoren. Her har vi opregnet nogle af de forhold, som du bør tage hensyn til.

Sundhedsfaciliteter (hospitaler, ældreplejelokaler, ambulante klinikker, psykiatri-centre) stiller nogle meget anderledes krav til akustisk design end eksempelvis kontorbygninger, skoler og andre offentlige bygninger.

Den vigtigste årsag er, at de to hovedgrupper af personer i sundhedssektoren, plejere og patienter, er til stede på helt forskellige vilkår: En gruppe er i sin komfortzone (på arbejde med vante kolleger), hvorimod den anden befinder sig i forskellige grader af krise (er syg, oplever kontroltab og befinder sig i uvante omgivelser).

Det giver vidt forskellige akustiske behov. For at komme frem til det bedst mulige lydmiljø, har vi sammenfattet en liste over spørgsmål omkring aktivitet, mennesker og lokale. Når du har overvejet disse, er du bedre rustet til at vælge en løsning, der passer til dine specifikke akustiske behov.

Aktivitet

Start med at se på hvilke aktiviteter, der skal foregå i lokalet. Hvad skal man foretage sig - både personale og patienter?

 • Vil der være støj?
 • Skal der gøres brug af udstyr og maskiner?
 • Er privatliv vigtigt?
 • Hvor meget tid skal der bruges på kommunikation?

Mennesker

Herefter bør du overveje hvilke mennesker, der involveres i aktiviteten. Hvem er de? Og hvad er deres behov? Tag både personale og patienter med i overvejelserne.

 • Er der mange eller få?
 • Er de unge eller gamle?
 • Har de specielle behov?


Lokale

Til sidst bør du overveje selve bygningens fysiske karakter.

 • Er rummet stort eller lille?
 • Er det sparsomt eller fuldt møbleret?
 • Hvor er det placeret?
 • Hvilke lokaler støder det op til, og hvilke aktiviteter udføres dér?
 • Har bygningen bare betonvægge, lofter og gulve?
 • Er der ventilatorer, alarmer eller andre hyppige lyde i lokalet?


 

 

 

 

 

 

Det skal du særligt lægge vægt på

Uanset hvilke svar, du kommer frem til i ovenstående, er der særligt tre faktorer, man altid skal være opmærksom på i sundhedsplejelokaler:

 1. Plads til rekreation = hold lydniveauer nede
 2. Lokalerne skal understøtte kommunikation = fokus på taleklarhed
 3. De akustiske produkter skal opfylde hygiejnekravene

Hvis du kan opnå det, er der mange fordele for både patienter og personale:

 1. Sænket blodtryk
 2. Forbedret søvnkvalitet
 3. Reduceret indtag af smertestillende medicin
 4. Forbedret kommunikation
 5. Sænket stressniveau
 6. Forbedret patientsikkerhed
 7. Forbedret personaletrivsel, præstation og arbejdsglæde

Se eksempler på akustikløsninger til forskellige typer rum her

Kontakt os

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     

Kontakt os

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>