... / Sundhedssektor / Relevant information / Akustik i ældreplejen

Akustik i ældreplejen

Støj påvirker kvaliteten i ældrepleje på mange måder. Dårlige akustiske forhold forværrer de problemer, som mange ældre allerede har i forbindelse med nedsat hørelse. Det nedsætter trivslen, og gør forholdet til personalet mere anspændt.

Støj påvirker kvaliteten i patientpleje negativt. Det viser en lang række undersøgelser, som også peger på problemer med hensyn til patientsikkerhed og kommunikation. Her er nogle af de resultater, der specifikt drejer sig om ældre patienter. 

Nedsat hørelse reducerer livskvaliteten

Aldersrelateret hørenedsættelse (presbyacusis) påvirker omkring 37% af de 61–70 årige, 60% af de 71–80 årige og næsten 90% af personer over 80 år. Man ved, at hyppige kommunikationsproblemer og misforståelser fører til indadvendthed, manglende selvtillid, depression og dogmatisme. Nedsat hørelse påvirker ligeledes den rumlige sans og øger risikoen for at falde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støj påvirker alle, og nogle mere end andre

Den mest udbredte og veldokumenterede subjektive reaktion på støj er irritation. For nogle personer kan dette omfatte frygt og let vrede, relateret til en opfattelse af, at man bevidst bliver gjort fortræd. For andre kan støj mindske den hjælpende adfærd, øge aggressioner og reducere forarbejdningen af de sociale signaler. 

Opfattelse af opførsel

Patienter, der oplevede god og dårlig akustik, følte, at personalets opførsel var meget bedre i det gode lydmiljø. 

Søvnproblemer, stress og øget medicinering

Ældre patienter lider naturligvis også under støj af samme grunde som alle andre patienter.
Se mere om, hvordan støj påvirker patienter negativt og hvad man kan gøre ved det her.

Eller download den komplette "Research Summary", som giver dig mere dybdegående information fra en række af undersøgelser inden for hele sundhedsområdet.

Du skal blot udfylde oplysningerne nedenfor for at få din kopi online!

Navn
email

Kontakt os

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     

Kontakt os

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>