Omkostningerne ved støj i sundhedsvæsenet

Dårlig akustik påvirker både sundhedspersonale og patienter på forskellige måder. Her er nogle af dem:

Vidste du...

...at et godt lydmiljø:

  • Nedsætter blodtrykket
  • Forbedrer søvnkvaliteten
  • Reducerer forbruget af smertestillende medicin
  • Forbedrer kommunikation
  • Nedsætter stressniveauet
  • Forbedrer patientsikkerheden
  • Forbedrer personalets trivsel og ydeevne

Støj nedsætter ydeevnen

I et støjfyldt miljø er ydeevnen ca. 50% mindre nøjagtig. Det kan få kritiske konsekvnser, da personalet kan misforstå instruktioner eller information om dosering af medicin.

Reduktion af støj reducerer stress

Den personlige oplevelse blandt en gruppe sygeplejersker, som arbejdede under et lydabsorberende loft, var, at deres egne behov, bekymringer, stress og belastninger blev reduceret betydeligt.

En lydinvestering

En business case i USA oplevede, at investeringen af højtydende loft og vægge blev tilbagebetalt på tre år.

Vil du vide mere?

Navn
email

Kontakt os

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     

Kontakt os

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>