... / Sundhedssektor / Relevant information / IAQ og sundhedspleje

Indeklima og sunhedspleje

I sundhedssektoren har indeklimaet en stor betydning, når der skal skabes et godt indendørsmiljø, som kan øge personalets indsats og patienters evne til at hvile og komme sig.

Sundhedssektoren har et stort ansvar for at tage sig af patienter og gøre dem raske igen. Indeklimaet på hospitaler bør have stor interesse hos Sundhedssektorens Facility management, - både når det gælder om at skabe et helbredende miljø for patienterne, men også for at skabe et godt arbejdsmiljø for personalet.

For personalet i sundhedsplejen er det afgørende at være i stand til at fungere ordentligt og kunne træffe svære beslutninger. Og patienterne bør være i et miljø, hvor de føler sig trygge, og hvor de kan hvile, sove og komme sig.

Undersøgelser fra andre områder viser, at dårlig luftkvalitet (enten på grund af udledning fra byggematerialer eller på grund af lav ventilation) kan nedsætte arbejdshastigheden og øge mængden af fejl under arbejdet. Når det kommer til sundhedsplejen, er det endnu mere vigtigt, at personalet ikke er påvirket af et dårligt iStaff and patioents within healthcarendeklima.

Sådan sikrer du dig et godt indeklima:

Fjern forureningskilden

Mange byggematerialer udleder skadelige kemikalier i bygningen. Det kan give gener og føles ubehageligt. Det kan også betyde, at man ikke kan yde sit bedste. Det gælder særligt de flygtige, organiske stoffer som for eksempel formaldehyd. Men også andre kemiske stoffer.

Formaldehyd-eksponering kan forårsage en række symptomer og skadelige indvirkninger på helbredet, som f.eks. øje-, næse-, hals- og hudirritation, hoste, hiven efter vejret og allergiske reaktioner. Ecophon tilsætter ingen formaldehyd og bruger derfor heller ingen kemikalier eller rensemiddel til at nedbringe mængden af formaldehyd. Eco­phons akustikløsninger er lavet af 3. generation glasuld, hvor bindemidlet er plantebaseret.

Udledningen af stoffer i indemiljøet fra Ecophons produkter er derfor særdeles lav og lever op til de skrappeste certificeringer i verden.

Det er altid en bedre løsning at fjerne kilden til forurening end at løse problemerne bagefter med kraftig udluftning.

Se mere om bæredygtighed


Vælg vaskbare overflader

Mange akustikplader har overflader, som kan være svære at rengøre. Her kan støv gemme sig, og svampeinfektioner opstå. Derfor bør du vælge akustikplader med glatte overflader, som er lette at rengøre. Alle Ecophons Hygiene plader har glatte, vaskbare overflader.

Brug diffus ventilation

Der er mange effektive måder at skaffe frisk luft på hospitaler, plejehjem, sundhedshuse etc. Den bedste - og ofte også billigste - er diffus ventilation. I dette system skabes ventilationen ved at tilføre frisk luft oppe bag loftpladerne i akustikloftet, så der bliver et ganske let overtryk over hele loftfladen. Det giver frisk luft uden træk og støj.

Mange af Ecophons akustiklofter kan bruges til at etablere diffus ventilation.

Læs mere om diffus ventilation

 

 

Kontakt os

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     

af Ecophons 3. generation glasuldsprodukter har French VOC A+.

Indeklima

Kontakt os

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>