... / Sundhedssektor / Relevant information / Støj stresser patienterne

Støj stresser patienterne

Støj er ikke bare generende. På hospitaler og skadestuer kan et støjende miljø virke stressende på patienter, der i forvejen er svagelige, og dermed forsinke helbredelsen.

Forbedrede akustiske forhold kan øge trivslen, reducere søvnforstyrrelser og mindske behovet for beroligende medicin.

Lyden på et hospital kan være mere end almindeligt stressende. Hvor meget støj generer, er nemlig ikke kun et spørgsmål om, hvor kraftig støjen er, men også om, hvad støjen består af. På et hospital eller en skadestue kan man overhøre nervøse pårørende tale sammen, man kan høre sundhedspersonale bruge medicinske betegnelser, man ikke forstår, og der kan være mennesker, der sukker og stønner i deres seng om natten – eller ligefrem skriger af smerte. 

Alt dette kan skabe en generel stemning, der påvirker patienterne negativt. Også selvom bygningen overholder alle regler for akustik. Bygningsreglementet inden for sygepleje er nemlig ikke påfaldende skrapt. For eksempel er der ikke regler for lyddæmpning på gangarealer på hospitaler. Derfor kan lyde fra et rum med åben dør forplante sig uhindret via en gang til alle andre rum med åbne døre.  

Ecophon anbefaler akustikløsninger, der tager hensyn til både patienter og personale. Begge grupper har gavn af kraftige absorbenter, der forhindrer unødige forstyrrelser. 

Her er tre eksempler på, hvor gavnligt gode akustikløsninger kan være for patienter.

Sov godt og bliv hurtigere rask

Søvn er en afgørende faktor for menneskers helbred generelt og kritisk for patienters restitution. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har fastlagt, at for at opnå en god nats søvn bør den kontinuerlige baggrundsstøj ikke overstige 30 dB, og man bør undgå, at individuelt forekommende støj overstiger 45 dB. 

Ved at kigge på historiske støjdata fra undersøgelser på hospitaler verden over fandt man ud af, at der ikke var et eneste hospital, der overholdt WHO's retningslinjer. Det gennemsnitlige lydniveau var 60 dB om natten og 70 dB om dagen.
 

 

En undersøgelse af søvnforstyrrelser viste, at man ved at ændre loftet fra gips til et klasse A lydabsorberende loft kunne reducere søvnforstyrrelser med 40%.

Mindre støj - mindre medicinering

Undersøgelser har vist, at flere patienter får medicin i et støjende miljø. I en specifik undersøgelse på en intensiv hjerteafdeling blev antallet af patienter med trykken for brystet, der havde behov for yderligere intravenøse betablokkere, reduceret med 67%, blot ved at ændre det lydreflekterende loft til et klasse A lydabsorberende loft.

De hjælpeløse lider mest

I et neonatalt lydmiljø anbefaler the "American Academy of Pediatrics" et lydniveau på mindre end 45 dB. Men adskillige undersøgelser fra NICU (Neonatal Intensivafdeling) rapporterer om lydniveauer, der ligger mellem 55-89 dB. Det høje lydniveau øger spædbarnets hjertefrekvens, respirationsfrekvens og blodtryk, og nedsætter barnets iltdannelsesniveau. Det er tillige en kendt sag, at nedsat hørelse er omkring 7 gange højere hos børn, der er udskrevet fra NICU.

Konklusion: Et godt lydmiljø:

  • Nedsætter blodtrykket
  • Forbedrer søvnkvaliteten
  • Nedsætter stressniveauet
  • Reducerer forbruget af smertestillende medicin

 

Download den komplette "Research Summary", som giver dig mere dybdegående information fra en række af undersøgelser inden for hele sundhedsområdet. 

Du skal blot udfylde oplysningerne nedenfor for at få din kopi online!

 

Navn
email

Kontakt os

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     

Kontakt os

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>