... / Sundhedssektor / Relevant information / Støj stresser personalet

Støj stresser personalet

Dårlig akustik gør sundhedspersonalet mere stressede og gør kommunikationen sværere i kritiske øjeblikke. Det giver fejl og dårlig trivsel.

Støj giver stress og forringer præstationsevnen. Det gælder på alle arbejdspladser. Ikke mindst i sundhedssektoren, hvor gode akustiske forhold alt for ofte underprioriteres.

Her er nogle konkrete eksempler på, hvor stor betydning de akustiske forhold kan have på hospitaler og skadestuer.

Støj nedsætter ydeevnen

Der er en betydelig forskel på at udføre en kompleks opgave i et stille eller et støjfyldt miljø. I et støjfyldt miljø er ydeevnen ca. 50% mindre nøjagtig. Tænk over, hvordan det kan påvirke arbejdet inden for sundhedsplejen, på skadestuer og operationsstuer, hvor det gennemsnitlige lydniveau ofte overstiger 70 dB.

Råbe for at blive hørt

Generelt skal klar talekommunikation være mindst 15 dB højere end baggrundsstøjen. Så hvis baggrundsstøjen er 70 dB, betyder det, at kommunikationen skal foregå ved ca. 85 dB. Eller med andre ord, så skal folk konstant tale lige så højt, som lyden fra en rundsav.

83% af al kommunikation er talerelateret

Ved en undersøgelse af 6 måneders varighed på en skadestue i London, blev mere end 2.000 kommunikationshændelser identificeret og analyseret. 83% af disse hændelser var talerelaterede, og kommunikationen fandt ofte sted, når mindst én af deltagerne multitaskede.

Kritiske konsekvenser

At fortolke tale er i sagens natur ofte problematisk på grund af forskellige accenter, dialekter og udtale. Baggrundsstøj, afbrydelser og ukendte navne på lægemidler og terminologier forværrer ofte problemet. Når akustikforholdene er dårlige, kan personalet misforstå ordrerne eller medicindoseringen. En vejledende undersøgelse i Pennsylvania, USA rapporterede flere konkrete fejlbehandlinger på grund af misforståelser.

Eksempler fra undersøgelsen:

  • “En sygeplejerske troede, at sygeplejeeleven angav en patients blodsukker til at være 257, hvor det reelt var 157. Patienten fik 6 enheder almindelig insulin i stedet for 2 enheder almindelig insulin.”

  • “En telefonbestilling fejlfortolket som Toradol 50 mg blev givet inden farmaceutens gennemgang, hvor den tilsigtede dosis var 15 mg.”


Reduktion af støj reducerer stress

En undersøgelse af stresshormoner viste, at niveauet af epinefrin blev 43% højere, efter at personen havde været udsat for lav intens støj i blot 3 timer sammenlignet med et stille miljø. 

Ved en 8-ugers undersøgelse på en hjerteafdeling arbejdede sygeplejerskerne under et lydreflekterende loft i 4 uger, og derefter under et klasse A lydabsorberende loft i 4 uger. Det målte akustiske miljø ændredes dramatisk, men de måske mest tydelige fordele lå i sygeplejerskernes personlige oplevelser. Personalets opfattelse af deres egne behov, bekymringer, stressfaktor og belastninger blev reduceret betydeligt.
 


"A sound investment"

En business case i USA anvendte klasse A lydabsorberende lofter og vægabsorbenter på patientstuer og plejeafsnit. Støjreduktionen bidrog til mindre søvnmangel, hurtigere bedring og nedsat stressniveau. Investeringen blev estimeret til at være tjent ind igen på 3 år, med en produktlevetid på min. 20 år.

Konklusion: Et godt lydmiljø:

  • Forbedrer kommunikation
  • Nedsætter stressniveauet
  • Forbedrer patientsikkerheden
  • Forbedrer personalets trivsel og ydeevne


Download den komplette "Research Summary", som giver dig mere dybdegående information fra en række af undersøgelser inden for hele sundhedsområdet.

Du skal blot udfylde oplysningerne nedenfor for at få din kopi online!

Navn
email

Kontakt os

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     

Kontakt os

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>