... / Akustikløsninger / Sundhedssektor / Specialområder

Specialområder

Når den højeste kvalitet af pleje er afgørende

Der findes mange specialområder på et hospital, der kræver overvejelser både omkring akustik og hygiejne, - f.eks. operationsstuer, intensivafdelinger, fødeafdelinger og laboratorier.

Miljøet i specialområder kan være ret stressende for både patienter og personale. Personalet skal træffe hurtige beslutninger, hvilket øger behovet for god kommunikation. Støj fra udstyr forstyrrer ikke kun patienterne; det gør også personalets opgave med at opdage og analysere alarmer mere krævende og fører til en stigning i stress.

Udfordring

  • Effektivt reducere forstyrrelser fra udstyr
  • Holde generelle lydniveauer lavt
  • Forbedre kommunikation mellem personalet

Løsning

  • Anvende et højtydende lydabsorberende loft med egnede hygiejneegenskaber, partikelafvisende og/eller lufttæthed
  • Anvende vægabsorbenter for at reducere støj og forbedre taleklarhed yderligere

Akustiske overvejelser

Anbefalede produkter for specialområder

Kontakt os

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>

     

Brochure

Find flere nyttige fakta og information i vores brochure "Forbedre pleje og behandling med Aktivitetsbaseret Akustikdesign". 

Download

Kontakt os

 


Mai-Britt Beldam

Central Concept Developer - Health Care

Send an email to Mai-Britt >>