... / Akustikløsninger / Uddannelse / Klasselokaler

Akustikløsninger til klasselokaler

Dialogen mellem lærer og elev

God akustik i klasselokaler vil

 • hjælpe på elever og læreres koncentration
 • lade lærerens stemme nå ud til alle elever
 • sikre at tale, ved gruppearbejde, ikke spredes og forstyrrer andre

Det vigtigste i et klasselokale er taleklarhed - for både lærere og elever, både i traditionel undervisning og ved gruppeopgaver.

Hvis et klasselokale har dårlig akustik:

 • lavfrekvente lyde vil forvrænge tale
 • lyd vil blive kastet af loft og vægge og skabe ekko
 • lydniveauer vil eskalere
 • elever og lærere er nødt til at hæve deres stemmer for at blive hørt

Det kan få både lærere og elever til at føle sig trætte og ufokuserede.

Udfordring

 • Reducere lydniveauer
 • Mimimere lavfrekvent baggrundsstøj
 • Sikre taleklarhed
 • Undgå opbygning af ekko
 • Sikre tale- og lyttekomfort

Løsning

 • Benytte et lydabsorberende loft med ekstraordinær absorptionskvalitet for alle talefrekvenser, og specielt lave frekvenser
 • Tilføre vægabsorbenter på bagvæggen ved traditionel undervisning, og på to tilstødende vægge ved gruppearbejde
 • Tilføre en talereflekterende zone i loftet over læreren ved traditionel undervisning

Produktanbefaling 

 Produktkombination Lav frekvens (125 HZ) Samlet akustisk ydeevne Stødresistens/
Holdbarhed 
Indeklima Overflade
5 5 5 5 Forstærket
Akutex™ FT
5 5 3 5 Akutex™ T
Gedina og Akusto Wall 3 3 3 5 Akutex™ T

 

Ovenstående anbefaling for denne særlige aktivitet og rumtype er baseret på en sammenligning mellem Ecophon produkter. Den anvendte skala varierer fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste score. For indendørs luftkvalitet svarer 5 til overholdelse af fransk VOC A+ og California Emission Regulation standard, og 4 svarer til fransk VOC A og M1 (The Finnish Emission Classification of Building Material). Gamma-overfladen skal anvendes til den talereflekterende zone.

 

 

Kontakt os

   

Saint-Gobain Ecophon A/S

Hammerholmen 18E

2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 09 09

info@ecophon.dk

 

     


Klasselokale af meget høj kvalitet

De unikke Ecophon systemer er formentlig det bedste, du kan vælge til din skole.

Fortæl mig hvorfor

Columbia Grammar & Preparatory School

Se hvad der skete på Columbia Grammar & Preparatory School i New York, da de installerede Ecophon absorbenter.

Se filmen

Kontakt os

   

Saint-Gobain Ecophon A/S

Hammerholmen 18E

2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 09 09

info@ecophon.dk