... / Akustikløsninger / Uddannelse / Klasselokaler

Akustikløsninger til klasselokaler

Dialogen mellem lærer og elev

God akustik i klasselokaler vil

 • hjælpe på elever og læreres koncentration
 • lade lærerens stemme nå ud til alle elever
 • sikre at tale, ved gruppearbejde, ikke spredes og forstyrrer andre

Det vigtigste i et klasselokale er taleklarhed - for både lærere og elever, både i traditionel undervisning og ved gruppeopgaver.

Hvis et klasselokale har dårlig akustik:

 • lavfrekvente lyde vil forvrænge tale
 • lyd vil blive kastet af loft og vægge og skabe ekko
 • lydniveauer vil eskalere
 • elever og lærere er nødt til at hæve deres stemmer for at blive hørt

Det vil få både lærere og elever til at føle sig trætte og ufokuserede.

Udfordring

 • Reducere lydniveauer
 • Mimimere lavfrekvent baggrundsstøj
 • Sikre taleklarhed
 • Undgå opbygning af ekko
 • Sikre tale- og lyttekomfort

Løsning

 • Benytte et lydabsorberende loft med ekstraordinær absorptionskvalitet for alle talefrekvenser, og specielt lave frekvenser
 • Tilføre vægabsorbenter på bagvæggen ved traditionel undervisning, og på to tilstødende vægge ved gruppearbejde
 • Tilføre en talereflekterende zone i loftet over læreren ved traditionel undervisning

Produktanbefaling 

 Produktkombination Lav frekvens (125 HZ) Samlet akustisk ydeevne Stødresistens/
Holdbarhed 
Indeklima Overflade
5 5 5 5 Forstærket
Akutex™ FT
5 5 3 5 Akutex™ T
Loft: Gedina
Væg: Akusto Wall
3 3 3 5 Akutex™ T

 

Ovenstående anbefaling for denne særlige aktivitet og rumtype er baseret på en sammenligning mellem Ecophon produkter. Den anvendte skala varierer fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste score. For indendørs luftkvalitet svarer 5 til overholdelse af fransk VOC A+ og California Emission Regulation standard, og 4 svarer til fransk VOC A og M1 (The Finnish Emission Classification of Building Material). Gamma-overfladen skal anvendes til den talereflekterende zone.

 

 

Kontakt os

   

Saint-Gobain Ecophon A/S

Hammerholmen 18E

2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 09 09

info@ecophon.dk

 

     


5 veje til et godt klasselokale

Der er mange ting at være opmærksom på, hvis du er ansvarlig for at renovere eller nybygge klasselokaler. Akustik og indeklima er afgørende, men spiller de to ting sammen?

Se mere her

Columbia Grammar & Preparatory School

Se hvad der skete på Columbia Grammar & Preparatory School i New York, da de installerede Ecophon absorbenter.

Se filmen

Kontakt os

   

Saint-Gobain Ecophon A/S

Hammerholmen 18E

2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 09 09

info@ecophon.dk