... / Uddannelse / Relateret information / Børnehaver og fritidshjem

Børnehaver og fritidshjem

Når mange børn er samlet i en børnehave, kan lydniveauet let blive meget højt. Det gør det svært for børnene at blive hørt – og så stiger lydniveauet yderligere.

Akustik i børnehaver og fritidshjem

Når man udformer rummet, skal man tage hensyn til, hvordan rummets form, volumen og materialevalg påvirker akustikken.

Udfordring:

  • Reducere lydniveauer
  • Stoppe lyde fra at bive kastet tilbage fra vægge og skabe ekko

Løsning:

  • Montere et lydabsorberende loft med gode absorptionsegenskaber i alle talefrekvenser
  • Tilføre vægabsorbenter på mindst én væg, men helst på to tilstødende vægge

Resultatet er en stressende atmosfære, hvor de voksne konstant må hæve stemmen for at blive hørt. Det går ud over både børn og voksne.

At skabe et godt lydmiljø i børneinstitutioner er ikke kun et spørgsmål om komfort, det er også et spørgsmål om at give vore børn de bedst mulige forudsætninger for personlig udvikling. Et godt lydmiljø påvirker os positivt. Derfor bør der stilles høje krav til lydmiljøet med udgangspunkt i, hvordan lyden opleves af de mennesker, der skal opholde sig der, dvs. både børn og voksne. 

Fritidshjem/SFOer er livlige miljøer, hvor børn bevæger sig frit i alle lokaler. Aktiviteterne varierer fra stille højtlæsning og tegning til mere støjende leg i form af for eksempel dans og bevægelse. Det skal indretningen tage højde for. Det handler om at veksle mellem plads til fordybelse og fælles aktiviteter. Hvordan ser lokalerne ud? Har man fjernet for mange vægge? Store åbne lokaler indbyder til, at man taler til hinanden på afstand. Det kan starte en ond cirkel, fordi et øget lydniveau indebærer, at børnene automatisk hæver deres stemmer. 

Støj kan have alvorlige konsekvenser som høreskader, stress og øget sygefravær. 

Målinger vedrørende arbejdsmiljøproblemer for pædagoger og medhjælpere har i de seneste år vist en stigning, når det gælder støj. Det viser sig, at der i skole- fritidsordninger er gennemsnitlige støjbelastninger på mere end 80 dB. Støjpåvirkninger af denne art kan give høreskader, lydoverfølsomhed, træthed og stress. Disse gener kan føre til sygefravær for pædagoger og medhjælpere. For udsatte børn kan det i værste fald medføre socialiserings- og indlæringsproblemer på sigt. 

Lydabsorberende materialer kan ændre kvaliteten af et børnehave- og fritidsrum betydeligt. 

Et godt lydmiljø påvirker os positivt: Room Acoustic ComfortTM

Vejen til et godt lydmiljø kan findes ved hjælp af den videnspakke af tips og råd, som Ecophon har udviklet – Room Acoustic ComfortTM. Dette koncept handler om rumakustiskkomfort og bygger på 4 trin mod en bedre lydkomfort. 

Tag udgangspunkt i hvordan pædagoger og børn oplever og påvirkes af lyd 

Start med at spørge dem om, hvordan de oplever lydmiljøet, og hvilke ønsker de har. 

Tag hensyn til aktiviteterne 

Forskellige aktiviteter og forskellige rum medfører forkellige behov, når det kommer til lyd. Tag hensyn til, hvad rummet skal anvendes til, og hvilke ønsker der er til forskellige lydfaktorer: Lydniveau, efterklang, afstandsdæmpning og taleklarhed. 

Anvend relevante akustiske parametre 

Lydoplevelse er flerdimensionel, og der kræves flere akustiske parametre for objektivt at beskrive et lydmiljø. I børnehaver er det særligt relevant at tage højde for rummets styrke (G), der dækker over, hvor meget rummet bidrager til støjniveauet. 

Kontakt os

   

Saint-Gobain Ecophon A/S

Hammerholmen 18E

2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 09 09

info@ecophon.dk

 

     


Kontakt os

   

Saint-Gobain Ecophon A/S

Hammerholmen 18E

2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 09 09

info@ecophon.dk