... / Uddannelse / Relateret information / Opbygning af akustikzoner

Opbygning af akustikzoner

Den optimale akustikløsning tager hensyn til lokalets specifikke brug. Her er et eksempel på, hvordan man kan bruge forskellige typer absorbenter på at opnå det bedst mulige lydmiljø i et klasselokale.

Wall-to-wall ceiling Heldækkende loft

Når du monterer et Ecophon heldækkende loft, som f.eks.  Master Rigid  eller Gedina, reduceres lydniveauer væsentligt.

Men der vil stadig være forstyrrende lavfrekvent baggrundsstøj. Der er kun én måde at ordne dette på, og det er at tilføre ekstra lavfrekvent absorption (Extra Bass).

Extra Bass Ecophon Extra Bass

Extra Bass er en unik, specialdesignet 50 mm tyk lavfrekvent absorbent, som placeres ovenpå loftet. Extra Bass er inkluderet i begge systemer og bør dække min. 50% af loftet.

Men selv med et heldækkende loft og Extra Bass vil lyd stadig blive kastet tilbage fra væggene og skabe uønsket ekko. Dette problem løses ved at montere Akusto Wall lydabsorbenter på den bagerste væg.

Akusto Wall absorbenter

Akusto Wall absorberer den lyd, som ellers ville blive kastet tilbage af vægge og skabe ekko.

Ved gruppearbejde vil eleverne tale i alle retninger. Hvis klasselokalet anvendes på denne måde, vil det være at foretrække at placere Akusto Wall på to tilstødende vægge.

 

Speech reflecting zone Talereflekterende zone

Til sidst, for at sikre komplet talekomfort, giver systemerne også mulighed for at tilføre en lille talereflekterende zone over det sted, hvor læreren normalt står.

Det bevirker, at læreren kan høre sin egen stemme mere tydeligt og reducerer dermed risikoen for at belaste stemmen unødigt.

 

Kontakt os

   

Saint-Gobain Ecophon A/S

Hammerholmen 18E

2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 09 09

info@ecophon.dk

 

     


Klasselokaler

Akustikløsninger og produktanbefalinger til klasselokaler.

Læs mere

Kontakt os

   

Saint-Gobain Ecophon A/S

Hammerholmen 18E

2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 09 09

info@ecophon.dk