... / Akustikløsninger / Uddannelse / Sportshaller

Sportshaller

Få motion og ny energi

I sportshaller med godt lydmiljø: 

  • lydniveauet er så lavt som muligt
  • man undgår ekko
  • folk kan tale sammen i et normalt toneleje og stadig blive hørt

De fleste aktiviteter, som finder sted i en sportshal, er meget støjende. Det høje lydniveau gør det ofte umuligt for elever og spillere at høre hinanden, og for lærere og trænere at give instrukser uden at skulle råbe højt. Og på grund af de livlige aktiviteter er det vigtigt, at den akustiske løsning er slagfast og sikker. Den skal kunne modstå gentagne slag fra forskellige typer bolde.

Udfordring

  • Reducere lydniveauer
  • Forbedre taleforståelse ved at forhindre lyde i at blive kastet tilbage fra vægge
     

Løsning

  • Montere et slagfast, lydabsorberende loft med meget gode absorptionsegenskaber
  • Tilføre slagfaste vægabsorbenter på to tilstødende vægge

Produkt anbefaling 

 Produktkombination Samlet akustisk ydeevne Stødresistens/ Holdbarhed Indeklima Overflade

Loft: Super G Plus A 
Væg: Akusto Wall/Super G

5 5 4 Super G
5 4 4 Super G

 

Ovenstående anbefaling for denne særlige aktivitet og rumtype er baseret på en sammenligning mellem Ecophon produkter. Den anvendte skala varierer fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste score. For indendørs luftkvalitet svarer 5 til overholdelse af fransk VOC A+ og California Emission Regulation standard, og 4 svarer til fransk VOC A og M1 (The Finnish Emission Classification of Building Material). Gamma-overfladen skal anvendes til den talereflekterende zone.

     Kontakt os

   

Saint-Gobain Ecophon A/S

Hammerholmen 18E

2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 09 09

info@ecophon.dk

 

     


Bezledy Kommunal Sportshal

Ecophon Advantage™ E, Ecophon Super G™ A

Læs mere

Kontakt os

   

Saint-Gobain Ecophon A/S

Hammerholmen 18E

2650 Hvidovre

Tlf.: 36 77 09 09

info@ecophon.dk