Baggrundsinformation og forudsætninger for Ecophon Akustikberegner

Parametrene er defineret i ISO 3382 del 1 og 2. Sabines formel anvendes til beregning af efterklangstider under forudsætning af et diffust lydfelt. De efterklangstider, som Sabines formel angiver, anvendes til at estimere taleklarhed og lydstyrke under diffuse forhold.

I rum, hvor størstedelen af absorptionen er placeret i loftet, som f.eks. et nedhængt lydabsorberende loft, er forudsætningen for et diffust lydfelt ikke gyldig og forudsætningerne for Sabines formel ikke opfyldt. I denne beregner anvendes en model specielt tilpasset til denne type rum med lydabsorberende lofter.

De grundlæggende ideer bag modellen er præsenteret i [1]. For rum, hvor den dominerende del af lydabsorptionen skyldes det lydabsorberende loft, giver den ikke-diffuse model estimeringer af T20, C50 og G, der svarer bedre til de målte værdier end estimater baseret på Sabines formel.

Generelt giver Sabines formel kortere efterklangstider i rum med akustisk loftbehandling sammenlignet med det, der rent faktisk måles.

Forudsætninger for beregningerne 

Hvornår anvendes ikke-diffuse beregninger og hvornår Sabine beregninger?

Både Sabine og ikke-diffuse beregninger udføres for alle tilfælde med et fuldt absorberende loft. Et fuldt absorberende loft betyder et dækningsområde på mindst 85% af loftfladen. Loftflade henviser til overfladen oven over det nedhængte loft.

Når loftdækningsområdet er mindre end 85%, foretages kun Sabine beregning.

Beregninger med frithængende enheder eller baffler udføres kun med Sabines formel, da den ikke-diffuse model ikke kan anvendes for disse tilfælde.

Møblement og vægabsorbenter

Beregningerne medtager kun det samlede areal af vægabsorbenter, der tilføjes til rummet. Møblementets akustiske virkning indregnes i ækvivalent  scattering absorptionsområde Asc.

 

 

Hvad beregnes?

Efterklangstid T20 (s), Taleklarhed C50 (dB) og Lydstyrke G (dB) beregnes både for diffuse og ikke-diffuse forhold. Parametrene er defineret i standarden ISO 3382 del 1 og 2. De beregnede værdier er estimater af, hvad der kan forventes fra målinger, når de målte parametre er gennemsnitlige over gulvområdet.

Hvad med vægabsorbenter?

For vægabsorbenter tager beregningerne kun hensyn til det samlede areal af vægabsorbenter, der tilføjes til rummet. Fordelingen på de forskellige vægge beregnes ikke.

Hvad med det nedhængte loft?

Det forudsættes, at det nedhængte loft altid er parallelt med gulvet. I tilfælde af en skrånende loftoverflade beregnes en gennemsnitlig monteringshøjde.

Hvad med møbler og indretningsudstyr?

Møblementets akustikeffekt indregnes i ækvivalent spredningsabsorptionsområde Asc. Værdier angives for møbelkonfigurationer svarende til sparsom, normal og tæt møblering.

Hvad med baggrundsabsorption?

Det begrænsede valg af baggrundsabsorption for vægge, loftflade, gulv, vinduer og døre motiveres af denne absorptions relativt lille indflydelse sammenlignet med påvirkningen af det lydabsorberende loft, vægabsorbenter og møbler. Det valgte materiale dækker hvad man typisk støder på i praksis.

Hvad med løsningen til ekstra lavfrekvent absorption?

Ecophon Extra Bass er et indkapslet letvægtsglasuldsprodukt, der skal placeres over et nedhængt loft, hvilket forbedrer lavfrekvensabsorptionen. Vi anbefaler, at en 50% dækning er nok til et tilfredsstillende resultat. Imidlertid forudsætter beregninger en 100% dækning.

Hvad med en luftabsorption?

Kraftdæmpningskoefficienten i luft (m) er fra EN 12354-6:2003 og for 20° C og 50–70% luftfugtighed.

Frekvens(Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

m (1/m)

0.0001

0.0003

0.0006

0.001

0.0017

0.0041

 

Erling NilssonHvad med modellen?

Modellen er udviklet af Erling Nilsson, PhD, Akustikspecialist ved Ecophon og adjungeret professor ved Institut for Teknisk Akustik ved Lunds Universitet.

Nærmere oplysninger om modellen findes nedenfor i [1].

Udviklingen er gennemført i tæt samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet (DTU) [2], [3].

 

 1) Nilsson E. Input data for acoustical design calculations for ordinary public rooms, ICSV24, July 2017, London

2) G. Marbjerg, J. Brunskog, C.-H. Jeong, and E. Nilsson, Development and validation of a combined phased acoustical radiosity and image source model for predicting sound fields in rooms, J. Acoust. Soc. Am. 138, 14571468 (2015).

3) Bakoulas Konstantinos, Optimization of an energy-based room acoustics model that considers scattering and non-uniform absorption, Master thesis, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark, July, 2017