Rumakustik handler om måden, hvorpå lyden opfører sig i et rum. Lydtransmission, lydabsorption, lydrefleksion og lyddiffusion er alle aspekter, der er vigtige her. Rumakustik omhandler også, hvordan mennesker opfatter forskellige akustiske fænomener. Området omkring det at bygge akustik dækker også lydisolering, hvor den rute, som lyden tager fra et rum til andre områder, inkluderes.