Dialogen mellem lærer og elev

Det vigtigste i et klasselokale er taleklarhed - for både lærere og elever, både i traditionel undervisning og ved gruppeopgaver.

Hvis et klasselokale har dårlig akustik:

 • lavfrekvente lyde vil forvrænge tale
 • lyd vil blive kastet af loft og vægge og skabe ekko
 • lydniveauer vil eskalere
 • elever og lærere er nødt til at hæve deres stemmer for at blive hørt

Det vil få både lærere og elever til at føle sig trætte og ufokuserede.

Udfordring

 • Reducere lydniveauer
 • Mimimere lavfrekvent baggrundsstøj
 • Sikre taleklarhed
 • Undgå opbygning af ekko
 • Sikre tale- og lyttekomfort

Løsning

 • Benytte et lydabsorberende loft med ekstraordinær absorptionskvalitet for alle talefrekvenser, og specielt lave frekvenser
 • Tilføre vægabsorbenter på bagvæggen ved traditionel undervisning, og på to tilstødende vægge ved gruppearbejde
 • Tilføre en talereflekterende zone i loftet over læreren ved traditionel undervisning

Produktanbefaling 

 Produktkombination Lav frekvens (125 HZ) Samlet akustisk ydeevne Stødresistens/
Holdbarhed 
Indeklima Overflade
5 5 5 5 Forstærket
Akutex™ FT
5 5 3 5 Akutex™ T
Loft: Gedina
Væg: Akusto Wall
3 3 3 5 Akutex™ T

 

Ovenstående anbefaling for denne særlige aktivitet og rumtype er baseret på en sammenligning mellem Ecophon produkter. Den anvendte skala varierer fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste score. For indendørs luftkvalitet svarer 5 til overholdelse af fransk VOC A+ og California Emission Regulation standard, og 4 svarer til fransk VOC A og M1 (The Finnish Emission Classification of Building Material). Gamma-overfladen skal anvendes til den talereflekterende zone.