Bevæge sig omkring, kommunikere og koncentration

Gangarealer og pauseområder anvendes ofte til mange forskellige aktiviteter, og begge benyttes også som læremiljøer, samtidig med at folk bevæger sig fra klasse til klasse, mens de taler og leger. Støjen fra alle disse aktiviteter forplantes i hele området og kan også ramme tilstødende klasselokaler.

Udfordring

  • Reducere lydniveauer
  • Undgå at lyde forplanter sig

Løsning

  • Montere et lydabsorberende loft med gode absorptionsegenskaber og stor ydeevne til at reducere  lydforplantning
  • Tilføre vægabsorbenter hvor det er nødvendigt og muligt

Produkt anbefaling

 Produktkombination Samlet akustisk ydeevne Stødresistens / Holdbarhed Indeklima Overflade
5 5 4 Super G
5 4 5 Forstærket
Akutex™ FT
Loft: Focus 
Væg: Akusto Wall
5 3 5 Akutex™ FT

 

Ovenstående anbefaling for denne særlige aktivitet og rumtype er baseret på en sammenligning mellem Ecophon produkter. Den anvendte skala varierer fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste score. For indendørs luftkvalitet svarer 5 til overholdelse af fransk VOC A+ og California Emission Regulation standard, og 4 svarer til fransk VOC A og M1 (The Finnish Emission Classification of Building Material).