A-vægtning

Et bredt anvendt filter for generelle støjmålinger. Det simulerer hørefølsomheden for forskellige frekvenser ved lavere lydniveauer.