Akustik

Akustik er betegnelsen for læren om lyd, og hvordan lyd opfattes. Ordet akustik kommer fra det græske "akoustikos" (som vedrører hørelse) og "akoúein" (at høre). Akustikområdet er opdelt i flere specialområder.