Amplitude

Den højeste værdi af en oscillerende bølge, f.eks. et lydtryk eller et vibrationsniveau. A = Amplitude