Artikulationstab af konsonanter (Articulation Loss of Consonants = ALcons)

En metode til måling af taleforståelighed, der viser antallet af konsonanter, som ikke høres tydeligt.