Audiogram

En graf, der viser høretabet ved forskellige frekvenser målt med et audiometer.