Audiometer

Et standardinstrument til udførelse af høreprøver.