C-vægtning

Et bredt anvendt filter for generelle støjmålinger. Det simulerer hørefølsomheden for forskellige frekvenser ved højere lydniveauer.