Dagligt eksponeringsniveau

Den gennemsnitlige lydeksponering over 8 timer beskrevet som LEX, 8h.